Råstasjön – ett vasst naturreservat, eller?

För snart tio år sedan ville Solnas styrande bygga 1800 lägenheter på stränderna av Råstasjön, planer som skulle visa sig engagera solnaborna. För snart sex år sedan beslutade domstolen att riva upp planerna vilket resulterade i att ett Naturreservat bildades i december 2017.

Vi kommer nog alla ihåg de byggbodar som stod på östra sidan under tiden som Friends Arena byggdes. Då PEAB fick dispens för att sätta dem på strandskyddat område var Solna övertygade att det skulle byggas på platsen.

Här syns området tydligt som ska återställas efter byggbodarna. Det är inte mycket grönt kvar.

Vi väntar fortfarande på att Solna ska återställa marken där byggbodarna stod, gärna då i linje med det som ekologerna i Calluna skrivit i sin rapport. Deras förslag stämmer överens med de förslag som bland annat Naturskyddsföreningen och Rädda Råstasjön kommit med. Men inget händer.

Sommaren 2020 kunde vi läsa om att allt var klart att bygga en reningsdamm på gräsmattan vid entrén till reservatet.  De utgrävda, giftiga, massorna skulle placeras i området på östra sidan, för att spara pengar på transporter. Där skulle det ordnas ängar och planteras träd.  Som ni kanske läst så stoppade Länsstyrelsen planerna då de inte ansåg att det är i enlighet med föreskrifterna, utfärdade av Solna, för naturreservatet att tippa förorenad jord inom reservatet.

Naturvänner har hela tiden varit emot reningsdammen, då den bara kommer rena 5 kg fosfor per år av de 2500 kg som tillförs Brunnsviken, dvs 0,2%. Dammen skulle göra stora ytor av Råstasjöns naturreservat skulle otillgängliga och flera mycket stora träd tas ned. En reningsdamm skulle troligen göra större nytta vid inloppet i nordvästra hörnet.

Gräsmattan med träden där reningsdammen skulle placeras.

Dammen fick i början av 2019 dispens från reservatsreglerna för att kunna byggas. En dispens stipulerar att arbetet med att bygga måste startas inom två år från det dispensen gavs – vilket inte har skett.

Det finns numera ingen dispens för att bygga dammen.

Vi uppmanar nu Solna att sköta sitt reservat, återställa marken på östra sidan samt återplantera träd och buskage så att småfåglarna kanske kommer tillbaka. Vårt erbjudande om att vara med i en referensgrupp för naturreservatet finns kvar.

Det skulle även vara trevligt om den sedan länge utlovade renoveringen av gångvägen runt sjön kunde göras så det går att gå torrskodd även efter lite regn.

3 tankar kring ”Råstasjön – ett vasst naturreservat, eller?

 1. Christina

  Mailade Solna stadsledningsförvaltning angående området vid korsningen Evenemangsgatan och Råsta strandväg. Undrade över vad som ska hända med området. Svaret var att de inte har något med området att göra, det ägs av Råsta mark AB. Som det är nu används området som parkering/soptipp/lageryta. Bor i Arenastaden och den här misskötta ytan är min utsikt.
  Solna stads kortsiktiga tänkande förvånar mig. Vem vill arbeta och bosätta sig i ett misskött område? Jag hade inte gjort det valet idag, att bosätta mig i Arenastaden.
  Ett välskött naturreservat och området runt det lockar många människor till platsen. Förvånas också över bristen på aktuell information vid reservatet. Stadens skyltar om att Friends arena ska byggas när den varit klar sedan 2013 förvirrar.
  Det ger dessutom signaler om att de som styr saknar intresse, kompetens eller kunskap.

  1. Lars-Ove Inläggsförfattare

   Måste tyvärr hålla med dig. Men Solna har inte haft något intresse av det gröna, vare sig vid Råstasjön eller på annat håll i kommunen. Just då det gäller Östra sidan av området så var Solna delägare i exploateringsbolaget som upplät mark för betongstationen och byggbodarna. Solna gjorde missen att inte kräva att marken skulle återställas då arbetet var klart. De räknade med att bygga hus.

   Naturskyddsföreningen och Rädda Råstasjön har allt sedan det var klart att domstolen stoppat detaljplanen haft förslag om hur man kunde göra med området – men Solna har inte varit intresserade av någon kontakt.

 2. Niklas Storm

  Tänk att behöva slåss så mycket för ett naturreservat. Säger en hel del om hur politikerna i Solna beter sig.

Kommentarer är stängda.