Rädda Råstasjön är med och räddar Överjärva

Rädda Råstasjön har varit ett begrepp i Solna sedan 2012 då planerna på att bygga 1800 lägenheter på stränderna vid Råstasjön presenterades. Sedan dess har vi varit med om att stoppa det bygget och få till ett naturreservat i stället.

Men vi har noterat att det behövs folkligt uppror på flera håll, som rivningen av Tallbacka och rivningen av Överjärva ladugård mm. Vi har därför den senaste åren arbetat med att bli accepterade som kultur och naturförening av Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen. Det är vi sedan en tid tillbaka och var en av de föreningar som överklagat rivningsbeslutet av ladugården på Överjärva gård.

Vi kan nu arbeta över hela kommunen med att bevara natur och kultur, vilket vi även kommer att göra. Nu hoppas vi att kommunen tar sitt förnuft till fånga och låter bli att överklaga beslutet från Länsstyrelsen och i stället renoverar ladugården och låter hästarna vara kvar. Samtidigt som de ger fåren möjlighet att vara kvar genom att upplåta förrådsutrymme för dem.

Läs även vad Mitt i Solna skriver om den stoppade rivningen. Beslutet: Staden får inte riva ladugården (mitti.se)

Ladugården får stå kvar tills vidare