Vad händer vid ombyggnaden av utloppet

Utloppet ska enligt Solna byggas om för att bli ett porlande naturlikt utlopp. Nu har entreprenören stängt av utloppet vid gångvägen. Detta ska tydligen vara nödvändigt för det planerade arbetet. Men nu har Råstaån förvandlats till ett dike med stillastående vatten som börjar lukta. I träden som finns kvar håller den ensamma hägern till. Flyttar oroligt mellan olika träd och undrar vad som håller på att hända med hans fiskevatten.

Runt ån skulle den enligt det Solna sagt till Mark- och Miljödomstolen utföras försiktig gallring av sly, men träden skulle behållas. Enligt definitionen är sly mindre träd och buskar som har en diameter om maximalt 10 cm i brösthöjd.

Det vi ser efter Råstaån är en veritabel massaker där det på södra sidan finns en par träd kvar, som alla är skadade av de maskiner som används vid röjandet. Det ligger även stockar kvar av väsentligt större träd.

Det finns även ett par små rörhönor som troligen är från andra kullen som förtvivlat skriker på hjälp i Råstaån. Deras bo verkar ha förstörts.

I Råstaån är det ett färgglatt skimmer på ytan, som om det är petroleumprodukter som ligger som en film. Och det luktar allt mer.

Kommer projektet kunna slutföras som planerat? De arbetare som vi talat med har uttryckt tveksamhet om att det är genomförbart. Det kommer i alla fall inte bli ett porlande utlopp.

Nog är det träd som tagits ner, för inte är det sly. Blir intressant att se om det blir kvar i reservatet, som bestämmelserna säger.

Till Mark- och Miljödomstolen sa Solna att alla träd på norra sidan ska sparas.

En tanke kring ”Vad händer vid ombyggnaden av utloppet

  1. Christina Bernestedt

    Är så otroligt besviken på de styrande i Solna. De borde vara stolta över naturreservatet och vårda det utifrån djurens och naturens behov. Vattenrallarna och den rödlistade sävsparven lockar besökare till sjön. En annan kommun, alternativt annat styre skulle ha sett värdet i det.
    Ingreppet som nu görs vid sjön är utifrån människors behov och naturen blir som vanligt lidande.

    Solna stad är väldigt förtjusta i att såga ner träd. Det rimmar illa med att EU har beslutat om att det måste planteras minst tre miljarder träd fram till 2030 för att mildra klimatförändringarna. Träd är en viktig del av lösningen för att bekämpa klimatförändringar och behålla biologiska mångfalden.

    Men, det är med det här som med det mesta i tillvaron. Är man inte en del av lösningen är man oftast en del av problemet!

Kommentarer är stängda.