Nu tas hundra års historia bort

Råstasjön är känd som en av Mellansveriges främsta fågelsjöar, och definitivt den som är mest centralt placerad. För hundra år sedan sattes det upp ett dämme vid utloppet för att hålla vattennivån stabil. Initialt var det av trä, men ersattes senare av ett i betong.

Tack vare detta har många sjöfåglar haft Råstasjön som sin favorit, framförallt de som har sina reden i vattenytan. De vill ju inte ha fluktuerande vattennivåer.

Nu byggs utloppet om, för att främja fiskarna och musslorna, men väldigt lite sägs om sjöns stora kändisar – fåglarna. Kommer Råstasjön vara lika populär i framtiden, eller blir det en parksjö liksom Lötsjön med väsentligt mindre varierat fågelliv.

Och hur kommer det gå för den ensamma hägern som stannat kvar vid Råstasjön de senaste åren? Den sökte ju sin föda här där grävmaskinen far fram.