Rapport från verkligheten…….

Rädda Råstasjön var inne på arbetsområdet idag. Främsta orsaken var att vi träffat en man som sa sig ha sett en död häger i ån. Han var mycket upprörd, både över bygget och hur fåglarna behandlas.

Vi hittade ingen häger men såg några ansamlingar med grå massa som kanske kan ha tolkats som en häger. Det såg varken hälsosamt ut eller något som kan förväntas finnas i marken. Det är rätt skräpigt inne på området. Vore intressant att veta hur dessa föroreningar har tillförts vårt naturreservat.

Sluttningen mot ån är inte stabil det kommer krävas mer än gräs för att få jordmassorna att ligga still. Tänk vad det sly som fanns tidigare var värdefullt, med det togs ju bort med brutal kraft.

Vi noterade även vattennivån i Råstasjön nu när det gått ett dygn sen regnet. Det har ökat med en hel enhet trots att Sundbyberg har stängt av flödet från Lötsjön. Det är mycket vatten i ån. Verkar vara två pumpar som går hela tiden och pumpar vatten över vallen. Ser inte ut som det hjälper, blir snarare mer vatten. Måste rinna in någonstans från Råstasjön trots säckarna. Blir svårt att arbeta med utloppet då arbetet ju ska ske utan vatten i ån.

Vi har inte sett någon aktivitet vid arbetet mer än korta stunder. De verkar inte jobba med dammen på dagtid. Om det ska vara klart inom tre månader så är det läge att börja göra något! Har redan gått en månad.

Rädda Råstasjön fortsätter hålla koll – det behövs verkligen. Tipsa oss gärna om ni ser konstigheter.