Ett naturlikt utlopp – med plast?

Arbetet med det nya utloppet fortskrider, men det går inte fort. Något som bekymrar oss i Rädda Råstasjön är att det verkar som om man använder plast i byggnationerna. Hör det verkligen hemma i ett naturreservat? Sedan häller de på något som ser ut som kletig cement, som rinner ner efter kanterna.

Finns det någon byggkunnig person som kan bringa lite klarhet i vad de gör, och varför det ska behövas plast mm?

Nedtagna träd på norra sidan, som skulle skyddas
Plastduk som de häller något på. Är detta att återskapa naturen som de grävt och kört sönder?
Här rinner gegget ner mot bäcken
Hur ska träd och sly kunna växa genom plasten, eller kommer det inte återställas?
Vad gör plast i ett naturreservat, är det en naturlig del?