If it ain’t broke, don’t fix it

Då planerna på att bygga om det fungerade utloppet påpekade vi flera gånger att det är en risk att bygga om det sedan över hundra år fungerande utloppet och ersätta det med ett naturlikt dito.

Vi ser nu att efter en liten regnskur så har den temporära vallen brutits igenom och hela Råstabäcken är fylld med vatten. Vatten som nu måste pumpas bort då det enligt vattendomen inte är tillåtet att arbeta med utloppet då det finns vatten i det

Varför ska Solna göra detta hela tiden. Bygga för att göra saker naturlika och se bra ut för oss människor? Varför inte koncentrera resurserna för reservatet på att återställa det som förstördes under tiden som Arenan byggdes och det nuvarande reservatet användes som upplag och bostäder för byggarbetarna.

Då Solna annonserade entreprenaden var det inga företag som kom in med offerter. Kanske det borde visat för Solna att projektet innebär en stor risk. Men inte lyssnar man på det, utan ringer upp olika företag och frågar om de inte vill göra jobbet. Efter ett antal nej tack hittar man en liten firma, var det verkligen rätt att teckna avtal med dem? Hade det inte varit bättre att inse att projektet inte kommer tillföra något, och avslutat processen?

Låt oss i alla fall hoppas att inga gäddor har skadats av detta, utan att de fortsätter sitt liv i lugn och ro. Gråhägern som höll till vid utloppet innan arbetet började undrar nog vad människobarnen håller på med.

En tanke kring ”If it ain’t broke, don’t fix it

  1. Ann Häggmark-Bell

    Ibland är det inte roligt att få rätt. ”Vad var det vi sa” är dålig tröst för oss som värnar Råstasjön. Vi sa visserligen att det var en knasig idé att bygga om ett dämme som fungerat fint under mer än en mansålder. Men inte lyssnade Magnus Persson, tekniska nämndens chef. Han tror sig ju alltid veta bäst. Centerns Magnus Persson har f ö andra märkliga planer. Han vill exempelvis låta bygga en damm på den stora grässlänten vid ingången till reservatet närmast Sjövägen. Den ska, heter det, rena vattnet i Råstasjön och därmed också Brunnsviken. Att kunniga hydrologer klarlagt att högst 0,2 % av eventuell fosfor skulle försvinna med dammens hjälp betyder inget. Grävarbeten och bortforsling av schaktmassorna kommer att kosta miljoner.
    Den öppna gräsytan blir förstörd och den tänkta reningen av Brunnsviken obetydlig.

    Låt oss slippa alliansens klåfingrighet vad gäller vårt naturreservat! Det började med ett tänkt bygge av 1800 lägenheter längs sjön. Det bantades till ”bara 800 lägenheter”. Inte förrän Mark och miljödomstolen sade nej kunde vi andas ut.
    Det visade sig naivt. Träd har tidigare sågats ner (ett hade en mistel i sin krona) och vid dämmet fick man bara ta bort sly. Det ser förfärligt ut, men den styrande alliansen vill visa musklerna och då får reservatet betala priset. Inget träd, ingen växt, fisk eller fågel har gynnats av alliansens politik. Protesterna från Solnabor som uppskattar sitt reservat har klingat ohörda.

Kommentarer är stängda.