Tragedin i Råstasjöns naturreservat fortsätter

Vi får många bilder och kommentarer från Solnabor som är förtvivlade av den behandling som vårt senaste naturreservat får.

Det har varit inspektioner från såväl Solnas miljöförvaltning som Länsstyrelsens miljöavdelning. Solna hade inget att anmärka på, tyckte att allt är bra under kontroll. Våra synpunkter på att den ”varsamma gallringen” av sly på södra sidan av utloppet skett med en 30-tons grävmaskin avfärdades med att ”gallringen är bara en del av helheten”.

Länsstyrelsen påpekade efter sitt besök i förra veckan att de saknade omledning av vattnet så att Råstasjöns vatten kunde strömma ut och inte blockeras. Detta är något som vi påpekat hela tiden. Vi är även förvånade över att Solna representeras av en biträdande projektledare från ett litet konsultföretag. Är inte Råstasjöns naturreservat värt lite större engagemang från Solna?

Vem har ansvaret för det som sker nu? Är det Solna eller är det entreprenören?

Kommer ni ihåg september förra året. Då hade man äntligen lyckats renovera gångvägen efter år av saknat underhåll.
Är detta månne de spångar som det talas om i Stadshuset som de vill lägga ut på norra sidan. För att tillgängliggöra sumpmarken
Vore det inte bättre att arbetet med utloppet utfördes enligt beskrivningarna?

Det är väldigt mycket lera för en tung grävmaskin. Det blir mycket att återställa

Hur var det nu. Är det verkligen OK att blockera gång och cykelväg precis vid ett mycket frekventerat övergångsställe? Dålig respekt för oss solnabor.