Det borras i naturreservatet

Då ett naturreservat bildas skrivs det ned regler som kommer att gälla i reservatet framöver. Dessa ska vara garanter för att reservatet får det skydd som det ska ha beroende på typ av reservat. Reservatsreglerna för Råstasjön säger bland annat att man inte får borra i reservatet utan att ha fått dispens för detta. Denna dispens ges av Solnas Miljönämnd. Då en dispens ges har tex miljöorganisationer tre veckor på att ta ställning till om det är en bra dispens, eller om man ska försöka stoppa arbetet genom att överklaga beslutet.

I går fredag (2 september) så noterade vi att en bil kom med en stor markborr och ställde upp sig inne i reservatet.

Vi kontaktar då Solnas Miljöförvaltning via e-post och skickar med bland annat bilden ovan. Parallellt med detta försöker vi få kontakt via telefon. Vi får kontakt först efter det att Solna stad stängt för veckan, och svaret vi får är förbluffande.

Hej

Tack för ditt mejl. Det krävs ingen dispens eller tillstånd enligt föreskrifterna för naturreservatet att genomföra borrning. Vår bedömning i dagsläget är att det inte finns något behov av någon tillsynsåtgärd.

Med vänlig hälsning,

L B

Miljöinspektör

Svaret förvånade oss mycket, bland annat eftersom det står i föreskrifterna att man inte får borra i naturreservatet. För två år sedan gjordes det provborrningar utan tillstånd bredvid minigolfbanan och då gjorde minsann miljöförvaltningen inspektion på plats. Vi kommer naturligtvis gå vidare med detta, men så här står det i reservatsreglerna: