Solna vill hugga ner ett stort antal träd

Då har Tekniska förvaltningen ansökt, och fått tillstånd av Miljönämnden, att hugga ner och stympa ett stort antal träd på norra sidan av Råstasjön, för att rädda tallarna. Ni har nog sett de rödmarkeringar som finns på träden som är i fara.

I stället för att se till helheten i naturreservatet och även tänka på fågellivet vill man återskapa det landskap som fanns för snart 200 år sedan.

Vi skrev om detta i september, och nu har alltså staden gått vidare, något som Rädda Råstasjön har överklagat. Nu får vi se hur först Länsstyrelsen ställer sig till det tänkta arbetet.

Tänk om Solna kunde återställa den mark i reservatet som förstördes i samband med att byggbodarna stod på östra stranden i stället för att rasera det känsliga området på norra sidan av sjön.

Utdrag från ansökan