Fakta fattas i Mitt i Solnas förvånasvärt okritiska artikel #RäddaRåstasjön

Solskensartikeln av Max Love Lind om de nya, i själva verket mycket brutala, byggplanerna vid Råstasjön i Mitt i Solna idag, saknar en hel del fakta. Och innehåller dessutom ingen kritisk helhetsbild av det som händer:

1. I texten missas helt att den nya byggplanen fått 550 remissvar, och att nästan alla avvisade planen. MittiSolna nämner inte att Alliansen struntat helt i dessa remissvar,och att Anders Ekegren därför far med osanning när han säger att ”vi har lyssnat på en mängd åsikter”. Hans och den övriga Alliansens totala likgiltighet inför att Världsnaturfonden-WWF utnämnt hela Råstasjöområdet till den mest skyddsvärda platsen i Stockholms län och att Alliansens byggplan står i fullständig motsättning till det faktumet, nämns heller inte i texten.

2. I artikeln återges utan kommentar byggplanerarnas snömosprat om att bebyggelsen skulle bli en ”avgränsning av Råstasjön mot Friends Arena”. I själva verket förflyttas istället det bebyggda området helt enkelt närmare vattnet. I artikeln missas helt att byggplanen överträder strandskyddsområdet runt sjön och även att Länsstyrelsen ifrågasatt det. Man missar också en mängd andra inslag i den nya byggplanen som är mycket skadliga för naturen och djurlivet vid sjön; t ex planerna på flera idrottsanläggningar av olika slag.

3. Inget försök till problematisering av helheten görs. Plan- och byggchefen Källeskog får okommenterat häva ur sig att bebyggelsen västerut i planen ”är borta”, när det som i själva verket händer är att man vill bygga: Öster om p-huset, på mark som tidigare var helt bevuxen men som successivt – och olagligt – skövlats. Inget ifrågasättande av om det behövs ett jättelikt parkeringshus vid Råstasjön görs. Ekegren får ingen fråga om vilka byggbolag man valt att samarbeta med och vilka avtal som skrivits på, eller varför man är så angelägna om att bygga just där. Även metangasproblemen i marken där man vill bygga och närheten till skrattmåskolonin i den nya byggplanen, missas helt i artikeln.

4. Det står i artikeln att Nätverket Rädda Råstasjön tidigare samlat in 16 000 namn. Det är nu över 18 500, vilket visar på en fortsatt stark opinion mot byggplanerna, men inte heller det nämns.

Denna obalans i texten hade lätt kunnat undvikas om vi som är emot byggplanerna också kontaktats av tidningen, men så har inte skett denna gång.

Henrik P.

Mitt-i-bygg

5 tankar kring ”Fakta fattas i Mitt i Solnas förvånasvärt okritiska artikel #RäddaRåstasjön

 1. Maria Thiessen

  Det var en väldigt bra replik på en mycket märklig artikel i Mitt i Solna. Den förefaller vara beställd av Solna stads PR-avdelning och jag undrar dessutom om skribenten fick leta länge runt Råstasjön innan han hittade en person som var lagom okritisk till byggplanerna. Kräv en ny artikel som svar, med seriösa fakta om vad som händer med Råstasjön om byggplanerna genomförs!

  1. Ingela Runsten

   Bra kommentar Maria! Håller helt med att det ska in ett svar på artikeln
   I Mitt i Solna.

 2. Uppvuxen i Råsunda

  Alla turer och tokigheter kring Råstasjön bara fortsätter.Det går inte att invänta på att bli kontaktad av Mitt i Solna. Finns det någon möjlighet att nätverket kontaktar Mitt i och ber att få ge ett svar!

  Vem har initierat på att Solskensartikeln ska skrivas! Vet i alla fall en del Solnabor reagerat på det starkaste och blivit förargade på både artikeln och Anders Ekegren. Han är ju så stolt över vad han ställer till med!

  Det spelar ingen roll vad andra tycker han driver och driver som det verkar allt som han vill genomföra. Det såg vi ju senast med Rödingarna. Det är många som har reagerat på hur det gått till. Han kör över alla som är av
  en annan uppfattning än han själv. Det är väl som Björn Bränngård skrev att det blir böter men vad gör det när man fått igenom det man velat uppnå.

  En reflektion hur gör han för att få med sig övriga i alliansen på det han vill genomföra!

Kommentarer är stängda.