Det är viktigt att överklaga ett nytt byggbeslut om Råstasjön #RäddaRåstasjön

Det är fullt troligt att ett byggbeslut drivs igenom av Alliansen i Solna kommunfullmäktige kommande måndag 16/6. Men vi kan överklaga beslutet.

Nätverket uppmuntrar nu vänner… av Råstasjön att tänka till inför kommande nödvändiga överklagande, OM kommunfullmäktige antar detaljplanen den 16 juni.

ALLA som fört fram synpunkter någon gång under ärendets gång, och senast under granskningstiden 3 mars – 31 mars 2014, kan överklaga. Ett stöd för att skriva ett överklagande kommer inom kort.

Sprid detta budskap vidare så att så många som möjligt lämnar in ett överklagande! Flera organisationer kommer att göra det, men även du som tidigare, under granskningstiden, lämnat skriftliga synpunkter som enskild kan alltså göra det. Det är bra om vi är många som överklagar.

Nedan har vi till att börja med saxat från Solna Stads hemsida hur man gör för att överklaga detaljplanebeslut.

Ärendet har beteckningen SBN/211:1425. Ställ ditt överklagande efter 16/6 (om det står klart att ett beslut om byggande vid Råstasjön tagits av kommunfullmäktige) till:
Stadsbyggnadsförvaltningen
Solna stad

Här kan du läsa vårt remissvar på den nya detaljplanen, synpunkter som ej tillgodosetts. Ditt överklagande kan vara mycket kortare:

Remissvar från Nätverket Rädda Råstasjön på nya detaljplanen

Från Solna stads hemsida:

”Hur man överklagar en detaljplan

Den som inte är nöjd med Kommunfullmäktiges beslut att anta en detaljplan, kan överklaga skriftligt hos länsstyrelsen.

För att ha rätt att överklaga måste man någon gång under ärendets gång, under samråd eller granskning, ha lämnat skriftliga synpunkter på planen, som sedan inte har blivit tillgodosedda.

Överklagandet skall ställas till Länsstyrelsen, men sändas eller lämnas till Solna stad.

Tala om vilket beslut som överklagas genom att ange ärendebeteckning, vilket kvarter eller område som planen avser samt datum och paragraf för beslutet. Ange också varför du anser att beslutet är felaktigt och hur det bör ändras.

För att Länsstyrelsen skall kunna ta upp överklagandet, måste skrivelsen ha kommit in till Stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från det datum då protokollsjusteringen anslogs på kommunens anslagstavla.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.

Överklagandet kan ske genom ombud. Sänd i så fall med en fullmakt.

Skicka skrivelsen till Stadsbyggnadsförvaltningen eller lämna den i receptionen i Solna stadshus.”
Se även:
https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/stadsplanering/hur-man-overklagar-en-detaljplan/

bygg_inte_demonstration