Korten på bordet – från alla! #RäddaRåstasjön

I ett intressant öppet brev i dag så luftar Alliansens gruppledare sin besvikelse över att inte fått kopia på köpeavtalet rörande Folkets Hus-tomten i nordvästra hörnet av Råstasjön. De hänvisas till att Solna kommun, som är delägare i föreningen, ska begära ut avtalet.

Det är ju samma sak som att många i Solna en längre tid begärt att avtalen som reglerar vad Solna kommun lovat exploatörerna i Arenastaden. Där hänvisar man ju till att det är ett avtal som bara Solna får ta del av.

Men då vi alla boende är Solna kommer här ett förslag, varför inte presentera markavtalet och avtalen med Arenastaden för oss i Solna.

Då kan vi lägga denna pseudodiskussion bakom oss och gå vidare och skydda hela området runt Råstasjön och alla dolda agendor försvinner.

Detta kan väl inte vara så svårt att acceptera, eller vill ni alla fortsätta med affärer i det dolda?