Anders Ekegren säger felaktigheter om byggplanen #RäddaRåstasjön

I en ny DN-artikel säger Anders Ekegren (fp), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Solna, apropå den nya byggplanen, något som är helt osant:
“–De här bostäderna förstör inga naturvärden. De flesta byggs på grus och asfalt där det varit upplag och verkstäder. ”
(Se: http://www.dn.se/sthlm/byggbeslut-retar-upp-fagelvanner/)

Men Ekegrens påstående i denna DN-intervju stämmer inte alls. Byggplanen innebär att en tredjedel av den 100-åriga värdefulla sumpskogen – avgörande för en stor del av sjöns fågel- och övriga djurliv – måste tas bort och omkringliggande mark dräneras.
Ekegren verkar heller inte ha läst vad det står i Solnas egenbeställda miljövärdesinventering för det aktuella området, eller ens i sin egen detaljplan.
Solnas egenbeställda inventering från företaget Calluna (s 32-34) visar nämligen att i området som föreslås bebyggas finns:
– Näktergal
– Sparvhök
– Mindre hackspett
– Fladdermus
– Myskbock
Även i Solnas eget förslag till detaljplan påpekas att bebyggelsen medför risker för de rödlistade arterna mindre hackspett och brunand.

Henrik Persson för Nätverket Rädda Råstasjön

1 tanke kring ”Anders Ekegren säger felaktigheter om byggplanen #RäddaRåstasjön

  1. Uppvuxen i Råsunda

    Henrik! Jätte bra att du påtalar att Anders Ekengrens påstående i DN inte stämmer. Att det ska vara så svårt att hålla sig fakta !
    Det är bara att läsa på allt material som är framtaget av experter.
    Svårare än så är det inte!

Kommentarer är stängda.