Anders Ekegren säger felaktigheter om byggplanen #RäddaRåstasjön

I en ny DN-artikel säger Anders Ekegren (fp), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Solna, apropå den nya byggplanen, något som är helt osant:
”–De här bostäderna förstör inga naturvärden. De flesta byggs på grus och asfalt där det varit upplag och verkstäder. ”
(Se: http://www.dn.se/sthlm/byggbeslut-retar-upp-fagelvanner/)

Men Ekegrens påstående i denna DN-intervju stämmer inte alls. Byggplanen innebär att en tredjedel av den 100-åriga värdefulla sumpskogen – avgörande för en stor del av sjöns fågel- och övriga djurliv – måste tas bort och omkringliggande mark dräneras.
Ekegren verkar heller inte ha läst vad det står i Solnas egenbeställda miljövärdesinventering för det aktuella området, eller ens i sin egen detaljplan.
Solnas egenbeställda inventering från företaget Calluna (s 32-34) visar nämligen att i området som föreslås bebyggas finns:
– Näktergal
– Sparvhök
– Mindre hackspett
– Fladdermus
– Myskbock
Även i Solnas eget förslag till detaljplan påpekas att bebyggelsen medför risker för de rödlistade arterna mindre hackspett och brunand.

Henrik Persson för Nätverket Rädda Råstasjön

En tanke kring ”Anders Ekegren säger felaktigheter om byggplanen #RäddaRåstasjön

  1. Uppvuxen i Råsunda

    Henrik! Jätte bra att du påtalar att Anders Ekengrens påstående i DN inte stämmer. Att det ska vara så svårt att hålla sig fakta !
    Det är bara att läsa på allt material som är framtaget av experter.
    Svårare än så är det inte!

Kommentarer är stängda.