Nätverket Rädda Råstasjön överklagar – #RäddaRåstasjön

Nätverket Rädda Råstasjön överklagar antagande om byggnation vid Råstasjön 16/6 i Solnas kommunfullmäktige:

”DET FINNS INGA SKÄL ATT UPPHÄVA STRANDSKYDDET”

Igår 1/7 lämnades Nätverket Rädda Råstasjöns överklagande in till Solna Stadshus. Nätverket ifrågasätter i sitt överklagande detaljplanens påståenden om att byggandet skulle ske på ”redan ianspråktagen mark”. Att ett område har haft en tillfällig dispens innebär inte att området därför är ianspråktaget enligt strandskyddets regler, påpekar man i överklagandet.

Andra viktiga punkter i överklagandet är:

 • Naturvärdena i det planerade byggområdet är omfattande. Den av Solna stad beställda Calluna AB:s inventering (s 32-34) visar att i området som föreslås bebyggas finns näktergal, sparvhök, mindre hackspett, fladdermus och myskbock.
 • Bostäder måste inte byggas inom det strandskyddade området vid Råstasjön. Solna har mark på andra ställen i kommunen som är lämpliga för bostäder. Detta borde kommunen utreda bättre istället för att försöka exploatera strandskyddat område vid Råstasjön. Det finns alltså inga särskilda skäl i detta fall för att upphäva strandskyddet.
 • I detaljplanen finns en bristande hänsyn till skyddet i Artskyddsförordningen.
 • En kommun eller stad ska värna sina medborgares hälsa och försäkra sig om att det finns naturområden eftersom människor mår bra av att vistas i naturen. Den natur som finns kvar kring Råstasjön måste bevaras i sin helhet, inte bara av strandskyddsskäl utan även p.g.a. rekreationsvärden, miljö- och naturskyddsskäl.
 • Människors hälsa riskeras vid byggnation på en gammal deponi som den som finns här.
 • Förekomst av metangas och andra miljöfarliga ämnen är bristfälligt undersökta där byggnation planeras.
 • Det går inte att kombinera den närbelägna skrattmåskolonin med byggnation.

Det har visat sig att Solnaborna lägger stor vikt vid att Råstasjön och dess naturområde bevaras intakt för kommande generationer och för människors välbefinnande och rekreation, konstaterar Nätverket vidare i sitt överklagande. Över 20 000 människor har skrivit på en namninsamling till skydd för området, vilket är en betydande opinionsyttring.

Den beslutade nya byggplanen kommer att innebära en enorm störning på Råstasjöns ekosystem, och skadar oåterkalleligt grönområdet som används av många människor och som samtidigt har ett rikt växt- och djurliv. Därför måste strandskyddet ligga kvar på 100 meter vilket är från strandlinjen upp till Evenemangsgatan. Evenemangsgatan blir den naturliga gränsen, väster om gatan får ingen exploatering ske, konstaterar man avslutningsvis i överklagandet

Nätverket Rädda Råstasjön

Kontaktperson: Henrik Persson, tel 073-667 64 39
henrik.r.persson@hotmail.com

 

3 tankar kring ”Nätverket Rädda Råstasjön överklagar – #RäddaRåstasjön

 1. Ingela Runsten

  Jätte bra att Nätverket Rädda Råstasjön lämnat in ett överklagande.
  Bra jobbat Henrik och alla ni andra! Tur att det finns sådana människor
  ni som orkar hur mycket som helst! En riktigt skön sommar till er alla
  som jobbar för att Rädda Pärlan Råstasjön! Ingela

 2. Jonas

  Rättelse. Ni överklagar inte ett byggbeslut. Ni överklagar ett antagande i kommunfullmäktige. Bygglovsansökan lämnas först in när detaljplanen vunnit laga kraft.

  1. Henrik Persson

   Det låter rimligt,
   jag ändrar formuleringen på vår FB-sida, Jonas.

   /Henrik P

Kommentarer är stängda.