Konsekvenser i höstens kommunval – #RäddaRåstasjön

Nu har vi det svart på vitt: Alliansen röstade 16/6 igenom den katastrofala detaljplanen för 600-700 bostäder vid Råstasjön i Solna kommunfullmäktige. Den innebär bl a 11-våningshus i sex kvarter precis intill vattenkanten, ett jättelikt parkeringshus med mera. Man ansåg att de 550 yttranden som inkommit under granskningen ”inte tillfört något”. Över 20 000 namn, främst från invånare i Solna och Sundbyberg, som säger nej, brydde man sig uppenbarligen inte heller om.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade mot förslaget.

Nästa steg för Alliansen är nu att den förstörande byggplanen slutgiltigt godkänns av Länsstyrelsen i alla avseenden. Varje sådant beslut som innebär byggande vid Råstasjön kommer att överklagas av oss ända till högsta instans, och vi har – se här – redan överklagat till Länsstyrelsen.

Rösta inte på dem i september – Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna: de som förstör Råstasjön.

/ Henrik P

rösta_bort