WWF tar ansvar – varför gör inte Alliansen det? #RäddaRåstasjön

Sveriges natur är älskad och förtjänar det bästa. Genom kampanjen Svenska pärlor vill WWF öka trycket på politiska partier och beslutsfattare att ta  ansvar för att de mål Sverige har för att skydda naturen blir verklighet. WWF agerar som påtryckare mot ansvariga myndigheter och politiker. Skyddet av arter, natur och ekosystem måste öka, innan det är för sent.

Alliansens politiker i Solna bryr sig inte om detta, inte heller att över 20 000 personer stöder kampen för en Råstasjö utan bebyggelse på stranden. Det räcker nu.

Läs mer på WWFs hemsida.

En tanke kring ”WWF tar ansvar – varför gör inte Alliansen det? #RäddaRåstasjön

  1. Ingela Runsten

    Bra att den här informationen sprids på Rädda Råstasjöns hemsida.
    Hoppas att alliansen i Solna Stad också läser artikeln på WWFs hemsida!
    Förhoppningsvis även tänker till en gång extra över vilka katastrofala följer det blir om de planerade byggplanerna blir av.
    Att WWFs utnämnde Råstasjön till Stockholms län Pärla 2013 hade ett syfte, nämligen att den var i behov av ett extra skydd!Men vid det har laget kan väl ingen ha missat den informationen.

Kommentarer är stängda.