Demonstration mot bygge vid Råstasjön #RäddaRåstasjön

Så här i högsommaren kan det vara på sin plats att påminna om att kampen för Råstasjön inte är över än på långa vägar.

Alliansen är cyniska och vill att brunand, skrattmåsar, fladdermöss med flera arter ska offras för att generera pengar att bygga vägar och annat. Hur kan man planera med det redan från början – trodde Alliansen och PEAB att det inte skulle bli någon uppståndelse.

Det är förvånande att Anders Ekegren säger att kommunen ska betala infrastruktur. Har för mig att det sades tidigare att exploatören skulle bekosta infrastrukturen. Hur stämmer det?

Så spendera ett par minuter och se reportaget som SVT gjorde den 16 juni.

Kampen går vidare!

SVT demonstration