Folkpartiets cynism är häpnadsväckande #RäddaRåstasjön

I samband med söndagens manifestation mot byggnation av 700 lägenheter i 11 våningar höga hus på strandskyddat område noterades denna affisch från Folkpartiet.

Visst har de tagit upp att det ska bli ett naturreservat – av den spillra som blir klar när byggnationen har raserat det unika. Att de inte skäms att sitta där och le, på strandskyddat område.

Om du nu använt deras utsaga som underlag då du valde att rösta i kommunalvalet, och trodde att du därmed la en röst på att stoppa det planerade bygget nära Råstasjön är det inte för sent. Du kan på valdagen lägga en ny röst, en röst på något av de partier som vill stoppa bygget. Då kommer din förtidsröst inte räknas.

En kommentar på Rädda Råstasjöns sida på Facebook säger följande ”Arrogans, hyckleri och rena rama lögner. Det är alliansens strategi för att vinna valet. De visar ingen respekt för oss Solnabor, annars skulle de inte bete sig på det här viset. Beklagligt.”

Rösta Rätt i kommunalvalet.

IMG_3416

Foto: Maria Thiessen

6 tankar kring ”Folkpartiets cynism är häpnadsväckande #RäddaRåstasjön

 1. Uppvuxen i Råsunda

  Bra att många reagerat på denna vilseledande valaffischer med bild på
  Folkpartiets Peter Edholm och Anders Ekegren där de skriver att de vill
  ha ett naturreservat vid Råstasjön. Den var dessutom uppsatt på strandskyddet område där det ska byggas 600 bostäder enligt Alliansens
  beslut.
  Tack Ann Bell,Hasse Ivarsson och Magnus Enqvist för era fina och mycket informativa tal där ni återigen talade om vilka de negativa konsekvenserna
  blir för naturen och djurlivet vid Stockholms läns Pärla Råstasjön om det byggs där.
  Hela tiden fylls Rädda Råstasjöns namnlista på. Det är den namninsamlingen som samlar in flest namn.Inte utan anledning!
  Skulle fler veta om att det finns en namnlista så kan jag garantera att det skulle
  vara ännu fler namnunderskrifter!
  Bra att ABC var på plats! Skamligt att inte någon som röstat för byggandet
  var på plats när Rädda Råstasjön visade med band och ballonger var de planerade huset ska byggas och även hur höga de ska bli.
  Ett stor eloge till Rädda Råstasjön som anordnade denna manifestation och även till samtliga som kom ner till Råstasjön denna strålande söndag!

  Ä

 2. Peter Edholm (FP)

  Oj, det var många obehagliga omdömen och anklagelser på en gång. Jag vill kommentera det först men kommer också, nedan, till sakfrågan.

  Men först måste jag ändå säga att jag förvånas över hur otrevlig ton väldigt många har när de försöker argumentera för att undvika bebyggelse vid Råstasjön.

  Råstasjön engagerar och rör upp känslor hos många. Somliga blir arga. Det har jag full respekt för. Men sedan går man alltså vidare och fullständigt överhopar med en massa glosor den som kommit fram till en annan ståndpunkt i fråga om hur många lägenheter det ska byggas. 0, 600, 1.800 eller ännu fler.

  Det kommer jag aldrig att förlikas med. Till den långa raden av skit som man har kastat på mig och andra som gör vårt bästa som fritidspolitiker kan jag nu foga några nya tillmälen: ”Cynisk, arrogant, hycklare och lögnare”. Jag är inget av detta och skulle inte drömma om att kalla någon av er för det heller bara för att ni tycker annorlunda än jag. Jag hoppas och kommer att göra allt jag kan för att någonsin börja tilltala folk som ni gör.

  När beslutet om Råstasjön skulle fattas i kommunfullmäktige gick jag faktiskt upp i talarstolen och gjorde ett inlägg om debattklimatet – för det här är ett problem. Hur tror ni att det över huvud taget ska gå att rekrytera vanligt folk till politiska församlingar när det nu blivit så här hätsk stämning? Det räcker ju att strecken på ett övergångsställe är utnötta och att kommunens anställda dröjer för länge med att måla nytt för att man som politiker ska få mejl som är så oförskämda och otrevliga att det egentligen är grund för polisanmäla.

  Se videoupptagningen från fullmäktigedebatten: http://kfvideo.solna.se/videos/video/71/

  Spola fram till 1:45:30 där jag gör mitt inlägg som handlar om debattklimat och medborgardialog med anledning av att jag av byggmotståndare blivit kallad ”resultatet av ett incestuöst förhållande” och en rad andra obehagliga saker.

  Jag vet att flera av nätverkets medlemmar och ni som läser detta satt på åhörarläktaren. Men det är inte en enda som hört av sig eller kommenterat det jag sade. Det skulle vara intressant att höra er syn på detta i denna tråd i stället. Tycker ni att det är OK eller tycker ni att det gått över styr?

  Men – viktigaste i sammanhanget är naturligtvis själva Råstasjön. Också om detta gjorde jag ett inlägg i fullmäktigedebatten (vid 1:12:30 ) som sammanfattar hur jag kan komma fram till att 600-700 lägenheter på just den yta vi nu planerar är en rimlig avvägning. Trots strandskydd.

  På min blogg har jag skrivit flera meter text om grunderna för mina ställningstaganden – men jag har kommit till slutsaten att ni inte vill höra. Inte vill lyssna på någon som tycker lite annorlunda än ni. Eller hur?

  Hur som helst – jag ser fram emot en trevligare samtalston framöver. Jag står faktiskt, efter hundratals obehagliga angrepp med anledning av Råstasjön, vid en gräns där jag snart gör som flera av mina kollegor i fullmäktige redan har gjort. Man slutar lyssna. Det vore ett nederlag för demokratin, men det är så de blir när man går fram med era metoder.

  (Vi får väl se om den här kommentaren släpps igenom. Det är ju inte allt man skriver här som ”godkänns”. Jag sparar texten i en Wordfil så att jag kan lägga den på min egen blogg om det behövs – en blogg som är helt utan censur och där jag släpper fram även era kommentarer.)

 3. Ola Persson

  Vad folk reagerar mot i det här fallet är ju att ni på er affisch framställer det som att ni vill göra Råstasjöområdet till ett naturreservat – och det är ju inte det ni vill. Ni vill bygga på en stor del av området.
  Alltså är det som står på affischen inte sant – och det vet ni ju själva.

  Jag har hört många som är chockade och inte trodde att det kunde vara möjligt att några solnapolitiker kunde göra så. Ni skriver rakt ut på er affisch någonting som ni vet inte är sant. Det är därför folk reagerar.

 4. Peter Edholm (FP)

  Det som står på affischen är sant. Vi vill inrätta ett naturreservat som omfattar både Råstasjön och Lötsjön (plus mellanliggande vattendrag och mark).

  Du har rätt i att det inte är hela sanningen. Vi vill OCKSÅ att man bygger 600-700 bostäder öster om sjön. Till dels ligger dessa inom strandskyddat område. Naturreservatet skulle omfatta de delar av området som inte bebyggs. Det här resonemanget har vi inte gjort någon hemlighet av.

  Från början hävdade jag att strandskyddet skulle respekteras runt HELA sjön. Men sedan kom den mycket väl genomarbetade naturvärdesinventeringen som fick mig att andra uppfattning. Somliga har kallat det för ”kovändning”. Jag anser att det är ett uttryck för att jag tar intryck av de sakargument som finns i en inventeringen gjord av experter.

  I inventeringen framgår att olika delar av marken runt sjön värderas VÄLDIGT olika ur naturvärdessynpunkt. Skogen norr om sjön (i midjan) och nordväst om sjön (runt och ovanför matningsplatsen) är oerhört mycket mer värdefull för helheten än vad den remsa är som ligger mellan Evenemangsgatan och sjön. Marken öster om sjön klassas som så ointressant att den hamnade i lägsta klassen (utan viktiga naturvärden).

  Lägg märke till att de mest värdefulla områdena i N och NV ligger till stora delar UTANFÖR strandskyddet. Trots det kämpade jag för att dra undan bostäderna från HELA midjan och från HELA området i NV. Även de delar som enligt (S) är OK att bebygga med hänvisning till att de ligger utanför strandskyddet.

  Förenklat kan man säga att vi 1) bantade från 1.800 till 700 bostäder och 2) såg till att de 700 placeras där naturvärdena är som allra minst.

 5. Ankarstock

  Att sätta upp affischer som väljare tolkar som om Folkpartiet vill skydda Råstasjön, dvs inte bygga. Är inte det cyniskt? Varför inte skriva: Efter vi byggt sönder östra sidan vill vi skydda det som blir kvar.

  Rent formellt skriver ni kanske korrekt, men moraliskt är det förkastligt. Kan du tala om VARFÖR det är så viktigt att bygga dessa 700 lägenheter, varav flertalet på strandskyddat område.

  Ert trixande är inte hedrande för politiker. Lika lite som det som gjordes i samband med flytten av Rödingarna. Ett överklagande ska avgöras av länsstyrelsen om de ska bevaras där de är eller inte. Allt arbete är stoppat. Då medverkar ni till att ett nytt bygglov skickas in och godkänns av handläggare och husen flyttas innan även detta bygglov blivit överklagat. Anders Ekegren menade ju att det var helt korrekt skött, men var det moraliskt korrekt skött?

 6. Nils-Olof Jerling

  Det förskräckligt hur de utnyttjar naturvärden.
  Jag vet hur man t.o.m uppkallar bostadsområdet efter de rödlistade arter man förstört livsmiljön för.
  Exempel : Större vattensalamander och Finnögontrösten i Uppsala. Bygget blir även miljöklassat enligt miljöcertifiering.
  Linnestigen flyttade man bara till annan plats som inte har med Linnes historia att göra.

Kommentarer är stängda.