Manifestationen – talen #RäddaRåstasjön

För dig som inte var med på manifestationen den sista augusti har vi filmat talen – det är bara att höja volymen och luta dig tillbaka. Framförallt tycker vi nog att de politiker som röstade ja i juni ska lyssna noga. Visste ni vilka naturvärden ni röstade bort?

manifestation_yvonne

Talen hålls av Magnus Enquist (01:15), Ann Bell (14:55) och Hasse Ivarsson (20:20), och vi återger Anns tal här:

I den här kommunen handlar det mycket om yta, utanpåverk och mindre om innehåll. Kommunalrådet Granfalk låter t ex inför diverse media byta namn på industriområdet Vreten. Det ska nu heta Solna Strand. Ett rätt trist området ska således förvandlas till något som inte finns; strand alltså.

Här, där vi nu står, finns faktiskt en riktig strand. Den ligger vid Råstasjön, vår enda lilla sjö. På denna vackra plats – till stor del på strandskyddat område – vill de styrande släppa fram schakt –och grävmaskiner. Här ska byggas och det ska  pålas eftersom grundförhållandena är så olämpliga för byggnation och i buller och damm kommer strandområdena att ödeläggas. Att delar av markområdet består av en gammal soptipp gör det knappast lämpligare för bostadsbygge. Men detta strandområde vill man alltså förstöra. Fast Granfalk och hans borgerliga alliansvänner menar ju att inga naturvärden finns.

Marken är, säger man, redan ianspråktagen. Hur är det egentligen med den saken? Jo, den är för tillfället möjligen ianspråktagen. För betongstationen och parkeringsplats inom strandskyddat område har man fått en tillfällig dispens. Strandskyddet, vilket framgår tydligt, ska ses på lång sikt och när de tillfälliga dispenserna går ut ska området återställas till ursprungligt skick.

Råstasjöns strandskyddade områden i öster och nordost kan alltså inte alls exploateras som Granfalk påstår. Man undviker också att nämna området där byggbodarna nu står.  Också dessa bodar har tillfällig dispens. Här har många träd tagits bort och två olagliga vägar har anlagts. Mycken grönska har strukit med.

Självklart ska området återplanteras eftersom strandskyddsdispensen faktiskt är tillfällig. I den styrande alliansen tycks man planera steg för steg utan att se till helheten. Vi i nätverket Rädda Råstasjön är tacksamma att det finns en lagstiftning som förhindrar missbruk av medborgerliga intressen. För övrigt kan nämnas att en förlängning av de nämnda dispenserna är överklagad och nu ligger för avgörande hos mark-och miljödomstolen.

Det tänkta bygget här vid Råstasjön – 700 lägenheter, parkeringshus och förskola – har redan innan byggnaderna finns fått vackra kvartersnamn (minns ni Vreten som blev Solna Strand?) De ska heta Näktergalen, Vattenrallen etc. Man ödelägger alltså fåglarnas verkliga hemvist, men på små skyltar kan de bortjagade fåglarna få vara kvar. Det är ett utanpåverk och en fasad som ska dölja den förödelse man vill åstadkomma.

När över 21 000 människor skrivit på uppropet från Rädda Råstasjön och Världsnaturfonden vädjat till Solna kommun att bevara detta unika naturområde och den borgerliga alliansen ändå slår dövörat till och bara kör på – då inställer sig ännu en fråga: Vem är det egentligen som styr? Har vi att göra med ytterligare en fasad, ett utanpåverk? Är det i själva verket så att någon/några satt tumskruvar på herrarna som synes styra? Är det PEAB, som ju inte är främmande för att påverka tjänstemän och politiker, som står bakom? I en kommun, där så mycket är fasad, utanpåverk och spel för gallerierna, kan man inte låta bli att undra.

Rösta för att rädda Råstasjön!