Mistel – finns naturligtvis vid Råstasjön

Viscum album, så heter mistel på latin. Den är inte lätt att upptäcka när träden väl börjat grönska, men just nu kan den ses på två ställen vid Råstasjön. I ett av de ännu nakna träden på gångvägen, riktning arenan och Nisses stig, växer på vänster sida (sjösidan) en frodig mistel. Denna mistel får nog vara ifred, men den andra lever farligt. Den befinner sig nämligen på sjöns norra sida i västra kvarteret, en plats där kommunen avser bygga. Ja, man vill ju bygga trots att en inte obetydlig del av byggnationen hamnar på strandskyddat område. Trots strandskydd, trots protestlistor från över 22 500 människor, trots Världsnaturfondens vädjanden, trots naturskyddsföreningens och ornitologiska föreningars vädjanden, trots att marken – gammal deponi – måste saneras, trots att sjön är det tättbebyggda Solnas sista lilla grönområde och; trots att misteln är fridlyst?

Den fornnordiske guden Balder, den bäste av asar, dog när en pil av mistel sköts mot honom. Hans mor, Odens hustru Frigg, hade tagit löfte av alla väsen i naturen att de aldrig skulle skada hennes son. Det heliga löftet gavs, men den oansenliga misteln glömdes bort. Versionerna varierar; kanske såg hon inte misteln, kanske tyckte hon att den unga misteln var för ung för att avkrävas en ed. Den onde Loke blev emellertid varse att misteln gav honom möjlighet att skada och döda Balder. Han gjorde en pil av misteln och övertalade Balders blinde bror Höder att skjuta pilen. Eftersom den blinde Höder inte kan sikta, hjälper Loke honom. Gudarnas lek – oskyldig eftersom den skulle vara ofarligt att skjuta mot Balder – blir den gode Balders död.

Nu växer den oansenliga och fridlysta misteln i ett träd i västra kvarteret. Betyder det att man inte får/kan bygga där? Man skulle vilja vädja till misteln att den nu ställer sig i det godas tjänst och hjälper oss att bevara den lilla rest av natur och grönska  som ännu finns kvar.

Ann Bell

mistel

En tanke kring ”Mistel – finns naturligtvis vid Råstasjön

  1. Ingela Runsten

    Bra och informativ text om misteln. Jag gillar även bilden på misteln!
    En riktigt Glad Påsk till alla som jobbar för att bevara Råstasjön.//Ingela

Kommentarer är stängda.