Varför sågar Solna ner fridlysta växter?

En vacker höstmorgon ligger trädet där vid strandkanten. Stammen är uppsågad i mindre bitar och i den grå, risiga kronan lyser den grön. Det är misteln!

I omgivningarna runt Råstasjön har vi haft två mistlar och nu är den ena borta. Man frågar sig varför. Växten är fridlyst och får inte skadas. Dess värdträd får inte sågas ned utan tillstånd från Länsstyrelsen. Förbipasserande ser det fällda trädet och undrar. Var trädet skadat/sjukt? Utgjorde det en fara för gångtrafikanter och cyklister? Stammen ser ju inte ut att vara rutten och förresten; visst kan man staga upp ett träd.

När Kontaktcenter hör av sig per mail får vi veta att träd tagits bort “utifrån ett säkerhetsperspektiv”. Medlemmar i nätverket Rädda Råstasjön fick nyligen höra att ett stort antal träd kunde komma att fällas därför att vissa gamla tallar hamnade i lövträdens skugga. Då hänvisades det till en gången kulturmiljö. Argumenten känns inte trovärdiga. Kontaktcenter skriver vidare (utan att en enda gång nämna just misteln) “Det är oerhört viktigt att inte kompromissa biomångfalden runt Råstasjön”

Kan man verkligen mena att man skyddar biomångfalden när man sågar ned det träd som härbärgerat den fridlysta misteln? Har Solna tillstånd för sitt sågande?

Vi skrev om misteln våren 2015, läs det inlägget här.

Allt som är kvar av misteln

Allt som är kvar av misteln

5 tankar kring ”Varför sågar Solna ner fridlysta växter?

 1. Infödd Solnabo

  Helt obegripligt men ej förvånande hur vårdslöst Solna stad handskas med solnabornas grönområden.
  Hade alliansen fått som de velat hade de byggt en massa bostäder vid Råstasjön som vi redan vet! Att de sedan forsätter att vara oaktsamma mot naturen vid Råstasjön nu när de har ögonen på sig från många håll är minst sagt anmärkningsvärt! Att de aldrig lär sig att de misstag de tidigare gjort vid Råstasjön.
  Den olagliga vändplanen är ett lysande exempel. Som dessutom blev en mycket kostsam historia för oss
  Solnabor.

 2. Gammal Råsundabo

  Den här sorgliga fadäsen är symptomatisk för Solnas sätt att arbeta. Den/de som skickas ut på uppdrag (av vem?) att ta ner träd som eventuellt kan utgöra en säkerhetsrisk har uppenbarligen inte ens höjt blicken innan sågen sattes i stammen. Hade man tittat upp så hade man sett den gröna misteln. Men den som sågar kan/vet förmodligen ingenting om träd. Det blir ju billigast så. Herr driftsingenjören, som i brev betygar att Solna jobbar för att bevara ”biomångfalden” har knappast låtit en arborist titta på de träd man bestämde att ta ned. Han undviker dessutom helt att skriva ordet mistel. Känner han eller någon annan i stadshuset till lagen om artskydd? Och – vilket är en pikant detalj – känner han till att kommunalrådet Granfalk i fullmäktiges talarstol helt nyligen stolt deklarerade att INTE ETT ENDA TRÄD SKULLE FÄLLAS förrän det planerade naturreservatet var spikat ?

  Den här sortens pinsamma klavertramp måste upphöra. Man kan inte bara klampa på; låta okunniga amatörer sköta viktiga uppgifter. Stadens planer på ett jättebygge på strandskyddat område, som Mark och Miljööverdomstolen till sist satte stopp för borde ha väckt de styrande. Den blandning av okunnighet och arrogans som präglat alliansens s k miljöpolitik har skadat Solna.

Kommentarer är stängda.