Vad betyder det att vi fått prövningstillstånd

Det är många som undrar vad som händer nu, vad innebär det beslut som Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) tagit?

MÖD kan jämföras med Högsta Domstolen, och på motsvarande sätt tar man inte upp alla mål, utan de som behöver belysas och kanske tom skapa ett prejudikat. Det är definitivt inte alla ärenden som tas upp.

När prövningstillstånd nu beviljats av Svea Hovrätt (dit Mark- och miljööverdomstolen hör) är gången ungefär så här;

Överklagandet skickas till motparten (Solna kommun).

Kommunens synpunkter skickas sedan till den som överklagat dvs. Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen i Solna och Sundbyberg, Naturskyddsföreningen i Stockholm, Världsnaturfonden WWF.

I vissa fall håller MÖD syn och ibland även sammanträde. Vid en syn träffas domstol, motpart och den som överklagat på plats, vid Råstasjön skulle det bli i det här fallet alltså.

Mark- och miljööverdomstolen sammanträder och består av fyra ledamöter som sedan fattar beslut.

Det kan ta från ett par månader och ännu längre, innan domen sedan meddelas.

Klicka på MÖD:s logo nedan, så kan du läsa vad de skriver om målet.

mmoverdomstolen_sveahovratt

En tanke kring ”Vad betyder det att vi fått prövningstillstånd

  1. Gammal Råsundabo

    Tack för en lättförståelig genomgång av vad som kommer att ske! Nu hoppas förstås alla vi som är Råstasjöns vänner på att domstolen ser det vi ser – nämligen att området är omistligt och att kommunen inte ens verkar veta var strandskyddslinjen går.

Kommentarer är stängda.