Sista chansen att tycka till om Sjövägen

Söndag 13 mars stänger Solna möjligheten för medborgarna att yttra sig om det gestaltningsförslag för Sjövägen förvaltningen har tagit fram. Rädda Råstasjön har tidigare skrivit om turerna kring Sjövägen.

Ett enigt beslut om att vägen skulle stängas av för allmän trafik revs plötsligt upp under 2015, vilket nätverket invände emot. Rädda Råstasjön verkar för ett naturreservat vid Råstasjön, och enligt vår idéskiss ingår där att ersätta vägen med naturmark inom naturskyddsområdet.

Förvaltningens gestaltningsförslag är indelad i tre delar – både område 1 och 2 berör rekreations- och naturvärden runt Råstasjön.

Område 1 är nära den gröna korridor mot Ursvik som är viktig för växter, fåglar och däggdjur.

Område 2 är hjärtat i rekreationsområdet Råsta-Löt, där motionärer och fågelskådare idag får vänta vid rödljuset för att släppa fram en aldrig sinande ström av bilister. Hägrarna som flyttar sig mellan matningsområdet och ibland sitter högt uppe i träden på Sundbybergssidan uppskattar inte bilvägen som skär rakt igenom deras miljö. Här menar Rädda Råstasjön att vägen ska ersättas med naturmark, bäcken restaureras och kulverten tas bort. Detta skulle vara till stor gagn för växt- och fågellivet vid de två sjöarna.

Gör din röst hörd – senast på söndag! För att ge synpunkter klicka på ”här kan du läsa mer” under varje Område.  Solna har nu stängt ner sidan med synpunkter. För att säkerställa att inget glöms bort kan du läsa alla förslag här.

Vill du läsa polisens kommentarer till förslaget så finns de här. De rekommenderar att Sjövägen stängs av för allmänheten, och bara används at utryckningsfordon samt om det bedöms behövas i samband med ett större event i Arenaområdet.

DSC_7432_DxO

8 tankar kring ”Sista chansen att tycka till om Sjövägen

 1. Paul

  Hej!
  Tack för påminnelsen. Även om utrymmet för synpunkter som ges i medborgardialogen är mycket begränsat är det kanske bättre att skriva någonting än ingeting alls. Personligen skulle jag vilja få bort fordonstrafiken helt och hållet, ta bort åtminstone större delar av asfalten och utveckla området för natur- och rekreationsändamål. Vidare tycker jag det vore fantastiskt om man kunde öppna upp inloppen till Råstasjön i öppen dager. Men just detta är väl exempel på synpunkter man tyvärr inte kommer att beakta.

  1. Lars-Ove Inläggsförfattare

   Hoppas verkligen att Solna lyssnar på alla synpunkter, även de som de kanske inte vill ha. Men efter ha förlorat i Mark- och Miljööverdomstolen så borde de lyssna mer på medborgarna och mindre på företagen i Arenastaden.

   1. Paul

    Låt oss hoppas. Men i instruktionerna till dialogen skrivs det tydligt att enbart synpunkter på själva gestaltningsförslagen kommer att sammanställas och rapporteras till nämnden. Det är visserligen möjligt för alla att läsa alla synpunkter som läggs upp på webben, men de synpunkter som tekniska förvaltningen formellt kommer att rapportera till nämnden kommer med all sannolikhet att gallras i enlighet med instruktionerna.

    1. Lars-Ove Inläggsförfattare

     Så tjänstemännen ska filtrera synpunkterna, är inte det censur? Efter debaclet med bygget på nordöstra stranden av Råstasjön hoppas jag att de lärt sig – det går inte att föra Solnaborna bakom ljuset.

     1. Paul

      Nej, det är inte censur att tjänstemännen genomför uppdraget så som det är formulerat i nämndbeslutet.

 2. Naturvän i Solna

  Nu är det dags för kommunen att leverera något konkret som gynnar natur- och rekreationsområdet vid Råstasjön! Sjövägen skär rakt igenom området, och om den tas bort finns många positiva utvecklingsmöjligheter vid hela västra sidan av Råstasjön. Återplantering av träd och växter, aktiva insatser för att främja biologisk mångfald och förstärka de gröna korridorerna, ett naturrum, fågelskådningsplatser…

 3. Inga-Lill Samuelsson

  I framtiden behövs dessa områden som gröna stråk i vårt samhälle. Det finns beprövad erfarenhet att ta lärdom av och att återskapa områden är mkt dyrt och blir aldrig naturligt igen. Stråket mot råsta gård och råstabäcken är en viktig del som Sundbyberg arbetar med att göra till naturområde.

 4. Arne Evertsson

  Solnas medborgardialog tycks endast beröra den estetiska gestaltningen. Eftersom en trafiklösning i första hand är funktionell, inte estetisk, så blir det en ganska underlig efterlysning av feedback. Alla kommentarer som rör funktionen kommer att raderas.

Kommentarer är stängda.