Formellt beslut under måndagen att Solna inte överklagar domen

Till dagens möte i kommunstyrelsen hade de fyra Allianspartierna tagit fram ett förslag till beslut som innebär att Solna drar tillbaka stadsplanen som Mark- och Miljööverdomstolen stoppade genom sin dom 22 februari.

I dokumentet framför de att planen föregicks av ett stort planarbete och att det förslag man lade till kommunfullmäktige den 16 juni 2014 (sista fullmäktige innan valet) var ett balanserat förslag. Man menar att planen skulle vara garanti för ett bra framtida skydd av naturen vid Råstasjön, och att dessa bostäder behövdes för att uppfylla de löften Solna gett till Stockholmsförhandlingen. Det är förvånande att Alliansen inte lyssnade på sina kommuninvånare, utan (M) lade Råstasjön i pant. Om nu Solna kände så starkt för att bygga bostäder, varför har man då inte gjort det inom Arenaområdet? Man säger ju själv att det blivit ett stort antal företagsetableringar, men bara ett antal bostäder.

”De detaljplaner som tagits fram och fastställts har möjliggjort den nya nationalarenan Friends Arena, Skandinaviens största köpcentrum Mall of Scandinavia, Quality Hotell Friends, ett stort antal företagsetableringar såsom Vattenfall, SEB, TeliaSonera, ny infrastruktur och ett antal bostäder.”

Vi ser nu fram mot att Solnas planerade arbete med ett naturreservat runt Råstasjön med koppling till Lötsjöområdet tar fart på allvar. Avgränsningen mellan Arenaområdet och Råstasjön blir ju bäst om naturen återställs efter det att byggbodarna flyttas bort och ersätts med buskar och träd.

Vi fortsätter nu kampen för att få igenom våra övriga krav, några kan strykas då de är uppfyllda:

 • Solna stads planförslag ska avvisas i sin helhet, även det nya med färre bostäder.
 • Ingen ny bebyggelse utmed Råstasjöns norra och östra sida.
 • Hela skogsområdet ska bevaras intakt.
 • Upprätthåll strandskyddet.
 • Gör Råstasjön med omgivningar till naturreservat.
 • Natur- och rekreationsvärden ska prioriteras.
 • Rödlistade arter måste bevaras.
 • Bostadsbebyggelse bör ske på annan plats.
 • Värna barn och ungas rätt till naturområden i sin närmiljö.
 • Återställ i möjligaste mån den gröna kilen Järvafältet-Lötsjön-Råstasjön-Nationalstadsparken.

NyKarta1

3 tankar kring ”Formellt beslut under måndagen att Solna inte överklagar domen

 1. Huvudstabo

  Finns inget annat alternativ än att dra tillbaka stadsplanen efter Mark och Miljööverdomstolen dom. Alliansen skulle aldrig han klubbat igenom detaljplanen i Arenastaden från början. De politiker som röstade för det beslutet i kommunfullmäktige gjorde ett stort misstag vilket domen bevisas.
  Hade varit betydligt klokare att lyssna på solnaborna från början så hade
  Solna stad sluppit denna tråkiga uppmärksamhet som domen inneburit.

 2. Gammal Råsundabo

  Att domen inte överklagas betyder möjligen att den styrande alliansen övergett sin Kamikazepolitik. Hittills har den trott att trägen vinner, kosta vad det kosta vill (ett antal byggplaner, dyra advokatarvoden etc) – vi kör bara på och struntar i vad folkopinionen tycker (25 000 namn på protestlistorna mot bygget) och det räcker väl att vi låtsas värna miljön. För det är uppenbart för den som läst domen från Mark-och Miljööverdomstolen att ett jättebygge på strandskyddat område var uteslutet. Kunde inte stadens jurist läst på och informerat herr Granfalk om vad lagen föreskriver? Nu står Solna vid skampålen. Fast det låtsas man inte om. Informationsavdelningen i stadshuset har dock fått problem. Hur ska man kunna berätta att Solna INTE överklagar domen när man aldrig berättat om sagda dom? Informationen på stadens hemsida liknar alltmer Pravda; om vi inget säger har det inte hänt. Tur att pressen är fri. Men visst önskar man att också informationsavdelningen var det?

 3. Solnabo

  Domen visar på hur otroligt dåliga kunskaper Pehr Granfalk och alliansen har när det gällde lagstiftningen kring strandskyddet i Sverige. Att inte Solnas
  jurist gick in och vägledde Pehr Granfalk är mer än anmärkningsvärt!
  Även byggnadsnämndens fd ordförande och juristen Anders Ekegrenkunde ha väglett Pehr Granfalk om lagstiftningen kring strandskyddet. Då hade hela den här tråkiga historien kring Råstasjön aldrig behövt uppstå!

Kommentarer är stängda.