Soptippen i nordöstra hörnet av Råstasjön

Det sorgliga förfallet i det ”tillfälligt ianspråktagna” området i nordost har vi lyft tidigare på Rädda Råstasjöns hemsida. Här upplåter staden yta för parkering och upplag vid aktiviteter och evenemang på arenan, och vi såg senast vid Horse Show att Solna inte ens följer upp så att strandskyddet respekteras ”Tack för bilderna. Av dessa framgår att parkering tyvärr skett inom strandskyddat område, gränsen går ju rakt genom den grusade ytan. Myndighetsperson, Tekniska kontoret”

Städning efter uthyrning förekommer aldrig. Platsen liknar numera mest en soptipp med sågspån, brädor, matavfall och gamla kemikaliedunkar utspridda på marken. En gammal brunn har blivit en livsfarlig lekplats för barn boende i området. Vem tar ansvar för att sopberget växer på mark som delvis ligger inom det nyss inrättade naturreservatet? Felanmälan till kontaktcenter har vi gett upp eftersom ingenting händer. Snart startar vi en privat insamling för att hyra ett släp och kunna köra bort eländet!

En tanke kring ”Soptippen i nordöstra hörnet av Råstasjön

Kommentarer är stängda.