Skydda Vasalundsparken!

Vasalundsparken är ett omtyckt och välanvänt grön- och rekreationsområde mellan Råsundavägen och Dalvägen, intill Råstasjön. Den direkta närheten till Råstasjöns rika ekosystem gör att parkens naturmark och bestånd av äldre ekar utgör en värdefull del av den gröna kilen, som blir allt viktigare i takt med att Solna exploateras i snabb takt. Vasalundsparken är dessutom ett lätttillgängligt stycke närnatur, ett populärt område för utflykter sommartid och pulkaåkning på vintern.

Nu planerar Solna stad att i samband med byggplan som innefattar bostäder, kontor och en förskola att bredda Dalvägen från dagens 15 till 21,5 meter. Det skulle innebära att 1400 kvardratmeter naturmark hårdgörs och att tolv uppväxta träd, varav tio ekar, tas ned.

Vi kräver nu:
1. Att breddningen av Dalvägen stoppas. 21.5 meters vägbana motsvarar en sexfilig motorväg, vilket är helt orimligt. De tolv träden är oersättliga och får under inga omständigheter avverkas. För att ge mer plats åt cykel och gångtrafik kan den befintliga vägbanan, trottoaren och gatuparkeringen omdisponeras.

2. Att Vasalundsparken ges ett permanent skydd som parkyta i detaljplanen för att hindra framtida exploateringar. Dagens och framtidens Solnabor samt de många tusen personer som arbetar i Arenastaden behöver tillgång till närnatur.

3. Att Solna stad tar fram en skötselplan för parken som innebär att natur- och rekreationsvärden i parken förstärks. Möjliga åtgärder innefattar träd- och buskplantering, proaktiv skötsel av äldre träd, plantering av blomsterängar och uppsättning av insekts- fågel- och fladdermusholkar.
Kom på söndag kl 13 och visa att du vill skydda parken från exploatering!

Vi samlas vid Dalgrillen på Dalvägen 5. Välkomna!

3 tankar kring ”Skydda Vasalundsparken!

 1. Gunnar

  Vilket bra initiativ för att skydda den vackra Vasalundsparken – här har jag många gånger åkt pulka som barn. Naturreservatet vid Råstasjön borde utvidgas för att inkludera den här parken – det kan vara det enda sättet att hålla klåfingriga byggherrar borta!

  1. Född och uppvuxen i Råsunda

   Gunnar!
   Jag instämmer helt med dig i allt du skriver.
   Har varit många gånger i Vasalundsparken
   med mina kompisar när jag växte upp.
   Tråkig utveckling att byggherrarna ska vara
   så klåfingriga när det gäller de få grönområden som finns kvar i Solna stad.
   Trist att kommunstyrelsens ordförande och
   hans gäng tycker det är ok!
   De lyssnade inte ens på WWF vädjan i ett brev om att naturreservatet vid Råstasjön
   skulle få bra gränser. Vi får hoppas på en förändring i styret i Solna i det kommande
   valet.

 2. Solnapensionär

  När man höll sk samråd om den tänkta bebyggelsen vid Vasalundsparken var det flera kringboende som undrade hur det skulle gå med parken. Den oron var, enligt Torsten Svenonius (M), obefogad. Parken skulle nämligen bara ”naggas i kanten”. Nu vet vi sanningen. 1400 kvm försvinner, en 21,5 m bred väg ger plats för livlig trafik med åtföljande avgaser. Och; kanske det värsta av allt, ett tiotal vackra gamla ekar huggs ned. Man kan undra över de styrandes moral när oroliga kommuninnevånare vilseleds på detta sätt vid ett informationsmöte. Men Solnaborna har fått nog av den borgerliga alliansens ensidigt ”företagsvänliga” byggpolitik. Kortsiktig är den dessutom på alla sätt. Människor behöver nämligen grönområden i en växande stad och denna stad kan på sikt förvandlas till ett litet översvämmat Houston om alla grönstråk hårdgörs. Vi måste rädda Vasalundsparken och vi måste bli av med en borgerlig allians som vill bygga bort den grönska vi alla behöver! Det blir nog Solnapartiet i höstens val.

Kommentarer är stängda.