En massaker har inletts vid Råstasjön

För åtta år sedan ville Solna bygga 1800 lgh vid Råstasjön. Efter en allmän opinion minskades det till 800, där Länsstyrelsen tog bort 100. Men i juni 2014 beslutade de styrande att det skulle byggas 700 på stränderna till Råstasjön. Detta stoppade Mark- och Miljööverdomstolen 2016.

Pehr Granfalk invigde de nya naturreservatet i juni 2018, det skulle bli ett vasst reservat.

Solna vill bygga om utloppet för att göra det lättare för fiskar att vandra mellan sjön och Brunnsviken, via en kilometerlång tunnel……

I samband med att kommunen fick tillstånd om att bygga om utloppet, fastslogs det att området skulle hanteras med silkesvantar – allt för att inte skada reservatet. Bland annat skulle eventuellt sly röjas med varsamhet och träden skulle sparas.

Det vi ser nu är en veritabel massaker av naturreservatet. Vem i Solna har godkänt detta?