Finns en del frågetecken angående det ”bekräftade sabotaget” mot pumpen

Hur är det ens möjligt att någon skulle ha tagit sig fram till pumpen som var placerad på norra sidan. Att ta sig igenom buskaget med alla fällda träd och komma fram till pumpen den vägen låter inte troligt. När den den placerades ut eller flyttades användes grävmaskinens skopa för att flytta människorna över ån. 

Att ta sig över ån i gyttjan låter inte heller sannolikt. Vi var flera som såg killarna försöka utan att lyckas ta sig över.

Sen kan den lilla pumpen knappast ha haft kapacitet att klara av att hålla vattnet borta. En smal slang på norra sidan kan omöjligt transportera de vattenmängder som kom från sjön.

Notera att pumpen är placerad inne i arbetsområdet – inte i sjön för att pumpa vatten från sjön

Att en bidragande orsak till översvämningen är att det regnade för några veckor sen känns inte heller så realistisk. Det regnet borde ha sjunkit undan nu, alternativt transporterats via pumpen till Brunnsviken.

Om nu pumpen var så effektiv så borde entreprenören bara slagit på den igen och fortsatt med samma pump. Men nu har de tagit in stora pumpar med grova slangar. Ändå är sjön översvämmad.

Det märkligaste i den här historien är ändå valet att vänta med polisanmälan.Om entreprenören har bekräftat sabotage på utrustningen så borde de göra en polisanmälan direkt. Att plocka bort all utrustning först och ersätta den med annan kraftigare och sen polisanmäla. Vem gör så? Dessutom har de gått flera veckor sen händelsen och det är fortfarande inte anmält. Vad ska polisen göra åt en anmälan om sabotage när anmälan görs först efter att  den förmodade brottsplatsen är helt förändrad.

 Finns inga bevis alls kvar på platsen för att något kan ha hänt. Misstänker att det är meningen också.

Likaså är det besvärande för projektet att Länsstyrelsen vid sin tillsyn den 25 augusti påpekade att de måste börja pumpa vatten förbi arbetsområdet eftersom Råstasjön håller på att svämma över. Detta bekräftades av projektledaren skriftligt den 26:e. Och i helgen kom regnet som gjorde att gångvägar svämmade över.

Varför underlät projektledaren att se till att adekvata pumpar installerades – en dag senare kom regnet

Det är därför som vi har en översvämmad sjö, där vattennivån är nästan fyra decimeter över det normala. Vad har vi gjort att förtjäna dessa amatörer i vårt naturreservat.