Solna kommenterar det höga vattenståndet

Vi skrev i går om det konstant höga vattenståndet i Råstasjön, som legat på 20 cm över det normala sedan det nya porlande naturlika utloppet byggdes.

Rädda Råstasjön frågade Solna om vad de tycker om det och fick ett intressant svar. De menar att det är bra, bland annat för fåglarna som ska häcka i vassen på den västra och nordvästra sidan. Det är bara ett litet problem, vassen och all skyddande småvegetation är effektivt borttaget av Solnas entreprenör. Något som Solna tidigare erkänt att ”vi tog nog bort lite för mycket”.

Nu förväntar vi att Tekniska förvaltningen justerar vattennivån till det normala, det nya utloppet tillåter ju ingen reglering utan den är fast på denna höga nivå. Inte högre vår och höst som Solna svarar.

Och här ser vi de avverkade småträden som tidigare skyddade de häckande fåglarna.

Så här skriver Solna i sitt svar:

För Råstasjöns olika ekologiska system är det mycket fördelaktigt med
högt vattenstånd på våren och hösten. Att det står vatten i alkärren och övriga
kärr norr och nordväst om sjön och på fuktängen i väster är alltså ekologiskt
sett bra, både för fågelliv och andra djur samt växter. Många tidigare år har
det istället varit för låga vattennivåer under våren.

Nuvarande vattenstånd är inte så högt att det skulle hindra
fågelhäckningar på vassön eller i övriga vassområden, enligt min bedömning.
Tekniska förvaltningen har vattennivåerna under observation. Det kan komma att
bli aktuellt med en liten nedjustering av vattennivån.

Rent fysikaliskt fungerar det så att åbädden som har byggts upp kommer
att sjunka ihop lite med tiden (sätta sig). Det kommer att ge sjunkande
vattennivåer jämfört med nu. Eftersom sättningen tar tid kan det bli aktuellt
med en åtgärd.

Som kuriosa kan nämnas att Solna avropat att entreprenören ska reglera dammluckan två gånger under året – en dammlucka som togs bort i höstas då det porlande naturlika utloppet byggdes.