Vad är det förena dårar som härjar i Stan?

Signaturen ”Ekis” har sänt oss en nygammal text till en visa om Råstasjön. Gustav Lindströms visa i ny tappning från 2010-talets Solna…

Utur Råstasjöns vassar och stilla bölja sig reser
Stan med Arenan där pengar skummar och jeser
Sjön som dom snart nog har lyckats skada i märgen
Ån, den är kulverterad långt ner till Brunnsvikens strand

En morgon där ner vid sjön den är ganska så fin, serru,
Solen går upp, serru, över måskolonin
En morgon med näktergal just när klockan slår fem
Det är noll hos de fina råden i Solna stad, e ru me på den

Åns kulvertering den står uti klaran strid emot lagen
Vattendom saknas, nån sån finns inte för dagen
Strandskydd på 100 meter sägs kosta uppåt miljarden
Sekreta avtal ska följas, men de ska döljas – restpott blir reservat

Vad är det för ena dårar som härjar i stan, serru,
Glada som barn, med sitt sattyg till plan
En prick och en knäpp på näsan så att han blir bränd
Det skulle han ha som styr i Arenastan, e ru me på den

Men man är väl ändå inte bara till för att klaga
Än finns det mycket emellan Järva och Haga
Och än kan man andas och skåda joglar vid sjöen
Drömmen får leva fastän den skevar, hej e ru med på den

Men titta dig runt omkring, titta noga som fan
För endera dan så asfalterar dom hela stan
Och sen rusar vi in i mardrömmen av glas och betong
Och sen sitter vi där och hurrar och tycker skjortan är trång, e ru me på den.