Pressmeddelande: Nätverket Rädda Råstasjön åtalsanmäler Solna kommun

Nätverket Rädda Råstasjön anmäler ytterligare misstänkta brott mot strandskyddet vid Råstasjön i Solna. …

Nätverket har nu åtalsanmält Råsta strandväg, en damm samt tre inhägnade områden.

Solna kommun har anlagt en temporär väg, Råsta strandsväg, utan att pröva om strandskyddsdispens kan ges. Vägen går delvis genom strandskyddat område.

På bilden som visar en tidigare planerad men nu stoppad taxistation, inringad med rött i en av de bifogade bildfilerna, syns en del av det aktuella bebyggda området. Det ligger till stor del inom strandskyddet.

parkering

Inom strandskyddat område finns också en damm som anlagts under senare år och under förra året har tre områden hägnats in genom att plank och stängsel satts upp. De här åtgärderna hindrar allmänheten från att röra sig där man förut har kunnat vistas eller passera. Åtgärderna innebär också att området som levnadsmiljö för djur- och växter har minskat.

Strandskyddet måste hållas intakt

De sex kvarter med som högst 11 våningar höga hus, se bifogad bild , som Stadsbyggnadsnämndens majoritet nyligen antagit en plan för, utgör ju idag ett ytterligare stort hot mot området. De är föreslagna att ligga 65 m från strandkanten och överträder alltså också de strandskyddslinjen. Vilket även en instans som Länsstyrelsen nu har ifrågasatt skälen till.

planerna

Strandskyddet runt Råstasjön behöver hållas intakt eftersom vi vill att de många djur- och växtarterna ska fortsätta finnas där, till glädje för kommande generationer och för alla som tycker om att ha tillgång till lättillgänglig tätortsnära natur.

Nätverket Rädda Råstasjön

En tanke kring ”Pressmeddelande: Nätverket Rädda Råstasjön åtalsanmäler Solna kommun

  1. Ingela Runsten

    Ett stort tack till Nätverket Rädda Råstasjön för allt arbete ni lägger ner på att Rädda Stockholms läns Pärla 2013. Tur att det finns eldsjälar som aldrig ger upp! Precis nu har 17902 skrivit under namnlistan. Det är den mest aktiva
    namnlistan i hela Sverige. Helt otroligt! Det är ett bevis på att det är många som står bakom Nätverket Rädda Råstasjön.

Kommentarer är stängda.