Öppet brev till Solnas folkvalda #RäddaRåstasjön

Det är ju populärt med öppna brev, så Rädda Råstasjön har skickat detta till våra folkvalda. Ska bli intressant att se vilka som kommer svara oss.

Vi är nu fler än 18 000 personer som står bakom kampen mot byggplanerna vid Råstasjön. 

Viljan att underteckna protestlistan har inte avtagit efter att det nya detaljplaneförslaget presenterades. Ett förslag som uppenbart inkräktar på strandskyddet och där man vill bygga 600-700 lägenheter, varav de närmaste husen skulle ligga bara drygt femtio meter från sjöns strandlinje.

Den 21 maj behandlas detaljplaneförslaget i Solnas stadsbyggnadsnämnd. Trots hela 550 yttranden från olika organisationer, myndigheter och privatpersoner, fortsätter den politiska majoriteten nästan som om ingenting hade hänt. Det är svårt att förstå att våra folkvalda agerar så maktfullkomligt och med en till synes helt egen agenda.

Nätverket Rädda Råstasjön ökar nu trycket ytterligare. På vår hemsida www.raddarastasjon.se hittar du mer information om vad nätverket vill uppnå och vad som händer i det politiska spelet.

På hemsidan finns också möjlighet att enkelt skriva under protestlistan för att ge Råstasjön ytterligare en röst som stöd, och att börja följa nätverkets arbete på Facebook eller Twitter.

Låt oss rädda Råstasjön tillsammans!       

Spela_inte_poker