En tanke kring ”Följ arbetet för att #RäddaRåstasjön

 1. Uppvuxen i Råsunda

  Intressant läsning om Sollentuna kommun.
  I Magasin Sollentuna /onsdagen 19 maj 2014 kunde man läsa följande.
  Ett fjärde naturreservat i Sollentuna.
  Om vinden är gynnsam så finns det ställen i skogen som är helt tysta,det kan man behöva i vårt samhälle så säger Thomas Ardenfors (M) om Tegelhagsskogen som blir Sollentunas fjärde naturreservat.
  Han är ordförande i plan och exploateringsutskottet som,i uppdrag av kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till det nya naturreservatet i Helenelund.
  Anledningen är att Sollentuna är en otroligt populär kommun att flytta till och jobba i.Vi måste kunna ta emot folk i form av nya bostäder, men utöver det måste vi också bevara områden så att människor kan ha nära till rekreation förklarar Thomas Ardenfors.
  Olika intresseföreningar så som Naturskyddsföreningen och scouterna har varit med i en pågående dialog inför arbetet med förslaget, och kommer också att vara med i det formella beslutet i sommar.
  Rent praktiskt innebär naturreservatet bland annat en försäkran från kommunens sida att inget någonsin kommer att byggas på platsen samt en ordentlig vård av skogen.
  Vi sparar det som ett naturområde till eftervärlden säger Thomas Ardenfors.
  Detta visar på en kommun som för en dialog med kommuninvånarna!
  Någonting att ta efter!

Kommentarer är stängda.