Pressmeddelande #RäddaRåstasjön

Nätverket Rädda Råstasjön och Världsnaturfonden
förkastar planerat byggbeslut i Solnas kommunfullmäktige:

NÄRA 20 000 EMOT NYA BYGGPLANEN

Nätverket Rädda Råstasjöns namninsamling mot alla fortsatta byggplaner vid sjön har nu nått över 19 500 namn. Det resultatet visar på dimensionen av opinionen mot byggplanerna. Bakom varje namn finns flera personer som har samma åsikt. Den verkliga opinionen är alltså många gånger större.

Solnas kommunfullmäktige, som har Alliansmajoritet, kan på sitt möte den 16/6 ändå komma att bestämma en byggplan på sex kvarter med 670 bostäder, 50 m från Råstasjöns strand. Men det finns också en opposition, ända inne i Solna stadshus:

– Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsätter sig den överträdelse av strandskyddet som byggplanen innebär.

– Och i samtliga partier, även Alliansen, finns också medlemmar och röstande som säger att de inte vill ha fler byggen vid Råstasjön.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Solna har dessutom klart deklarerat att de vill ha ett naturreservat runt hela Råstasjön och att ett sådant beslut måste föregå varje beslut om byggande.
______________________________________________________

Nätverket Rädda Råstasjön arrangerar en demonstration utanför kommunfullmäktigemötet i Solna måndag den 16 juni 2014. Samling 17.30 i utanför ingången till Solna Centrum närmast Solna stadshus.

Efter demonstrationen kan de som vill gå in som åhörare till kommunfullmäktige-mötet inne i Solna Stadshus.
______________________________________________________

Bred opinion
Nätverket Rädda Råstasjön, som går emot byggplanerna, stöds av Naturskyddsföreningen/Stockholms län, Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg, Fältbiologernas Riksförening, Fältbiologerna Stockholm City. Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland, Järvafältets Ornitologiska Klubb (JOK), Sveriges Ornitologiska Förening, Stockholms Ornitologiska Förening (StOF), Världsnaturfonden/WWF, Förbundet för Ekoparken, Föreningen Rädda Järvafältet.

Solna Hembygdsförening, Solna Hyresgästförening m fl har uttalat stöd för samma krav: Nej till byggen vid Råstasjön.

Många kända personer har uttalat sig mot alla planer på husbyggande vid Råstasjön: Robert Wells, musiker, Pia Sundhage, idrottspersonlighet, Babben Larsson, komiker, Blossom Tainton, sångerska och tränare, Marita Ulvskog, EU-politiker, Anna Eklund Tarantino, operasångerska – för att nämna några.

En av dem som är aktiva mot byggen vid Råstasjön har skrivit till kung Carl XVI Gustaf och bett honom uttala sig i frågan. Kungen är ju för övrigt också ordförande i Världsnaturfonden.

Två zoologer, professor Magnus Enquist och docent Johan Lind, har påvisat hur ett byggande vid Råstasjöns östra hörn skulle skada de våtmarker som är förutsättningar för fågel- och mycket övrigt djurliv. Även metangasproblem i marken där man vill bygga och närheten till skrattmåskolonin i Råstasjön har uppmärksammats av dessa forskare.

Jerker Widengren, professor i biomolekylär fysik på KTH, Mahiar Hamedi, tekn dr/forskare, Anna Herland, tekn dr/forskare och Marcel Quarfood, dr teoretisk filosofi vid Stockholms universitet m fl har i ett debattinlägg i DN 2013 påpekat att:
”Arenastadsbygget visar att när lokalpolitiker lierar sig med byggbolag kan kommersiella hänsyn gå före både vitala allmänna intressen och demokratiska principer. Alla byggplaner runt Råstasjön måste skrotas. Smärtgränsen är rejält passerad… och Solnas invånare måste framöver noga bevaka hur deras lokalpolitiker agerar.”

Se vidare:
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/byggbolag-och-politiker-hotar-miljon-vid-rastasjon/

Världsnaturfonden/WWF har förra året utnämnt Råstasjön till ”svensk pärla” och den mest skyddsvärda ännu ej skyddade naturplatsen i Stockholms län samt avvisar byggande vid sjön som oseriöst:
https://raddarastasjon.se/692/okategoriserade/wwf-om-rastajson-varfor-den-maste-skyddas-raddarastasjon

Vi har följaktligen både naturskyddet och sakkunskapen på vår sida. Att bygga vid Råstasjön går emot själva tanken på naturskydd. Det saknar dessutom allt mandat från invånarna.

De kommunfullmäktigeledamöter i Solna som 16/6 röstar för den nya byggplanen förlorar därför all fortsatt trovärdighet som naturskyddare.

Nätverket Rädda Råstasjön
Kontaktperson: Henrik Persson, tel 073-667 64 39
henrik.r.persson@hotmail.com

Hemsida: www.raddarastasjon.se
Namninsamlingen för att rädda Råstasjön: http://tinyurl.com/Rastasjon.
Facebook: https://www.facebook.com/RaddaRastasjon

Vi i Nätverket Rädda Råstasjön kräver följande:
• Solna kommuns planförslag ska avvisas i sin helhet.
• Ingen ny bebyggelse utmed Råstasjöns norra och östra sida.
• Hela skogsområdet ska bevaras intakt.
• Upprätthåll strandskyddet.
• Gör Råstasjön med omgivningar till naturreservat.
• Natur- och rekreationsvärden ska prioriteras.
• Rödlistade arter måste bevaras.
• Bostadsbebyggelse bör ske på annan plats.
• Värna barn och ungas rätt till naturområden i sin närmiljö.
• Återställ i möjligaste mån den gröna kilen Järvafältet-Lötsjön-Råstasjön-Nationalstadsparken.

En tanke kring ”Pressmeddelande #RäddaRåstasjön

 1. Ingela Runsten

  En stor eloge till Nätverket Rädda Råstasjön för detta helt suveräna pressmeddelande.Vilka gedigna kunskaper som finns i detta nätverk.
  Många besitter spetskompetens såsom zoologerna professor Magnus Enqvist
  och docent Johan Lind.Ett stort tack för att ni engagerat er och delat mer av era kunskaper för att Pärlan Råstasjön ska bevaras.
  Hoppas att alliansen i Solna Stadshus tar till sig all information och kunskap
  som gång på gång lyfts fram! Anledningen till att WWF tog fram filmen om Råstasjön och som nu sprids på nätet är att Pärlan Råstasjön måste räddas!
  Det är viktigt att WWFs åsikter beaktas!

  .

Kommentarer är stängda.