Författararkiv: Maria

En septemberdag vid Råstasjön

Fortfarande grönskar det vid Råstasjön, även om det finns små tecken på att hösten börjar smyga sig på. Råstasjön är ett omtyckt strövområde som ligger nära tät bebyggelse och även kommunikationer. Nu kan vi alla som uppskattar naturen vid Råstasjön glädjas åt att Solna stad äntligen planerar att göra området vid sjön till naturreservat.

Vid det sydvästra hörnet stod medlemmar ur nätverket Rädda Råstasjön och propagerade för nätverkets syn på hur ett naturreservat vid Råstasjön bör vara beskaffat. Nätverkets synpunkter har sedan tidigare skickats till Solna stad.

Passa på att ge dina synpunkter du också, på Solna Stads hemsida. I morgon, söndagen den 10 september, är sista chansen!

Foto: Maria Thiessen

En augustidag vid Råstasjön

Sensommaren har anlänt till Råstasjön. Skrattmåsarna har för länge sedan flyttat från vassholmen och svanungarna har vuxit sig stora nu.

På den norra sidan är det fortfarande lummigt och grönt, en och annan AIK:are syntes vimla på gångstigarna innan matchstarten på Friends.

I det sydvästra hörnet stod representanter för nätverket Rädda Råstasjön och diskuterade förslag till naturreservat med förbipasserande.

Nedanstående bild visar hur gränserna för Solna stads förslag skiljer sig åt jämfört med nätverket Rädda Råstasjöns förslag.

Nätverket Rädda Råstasjön menar att det även finns andra brister i Solna stads förslag. Det diskuteras till exempel att spänger ska kunna anläggas i den känsliga sumpskogen norr om sjön för att öka tillgängligheten till detta område. Experter menar dock att detta kan störa fågellivet i området, precis som så skedde när det placerades spänger i alkärret mellan Armégatan och Ängkärrsgatan i Huvudsta. Bättre vore i så fall att låta sumpskogen stå så orörd som möjligt i syfte att värna om naturvärdena vid Råstasjön.

En påminnelse, passa på att lämna synpunkter på förslaget som Solna stad har lagt fram! Det kan du göra fram till den 10 september, se Solna stads hemsida.

Foto: Maria Thiessen

En julidag vid Råstasjön

Det råder högsommar vid Råstasjön och såväl djurlivet som växtlivet är rikligt. På norra sidan av sjön, i sumpskogen, rörde sig ett rådjur, hennes lilla kid var helt nära.

Många småfåglar rörde sig i buskagen, även de hade sina ungar i närheten. På den östra sidan finns en svanfamilj med sju ungar.

På den södra sidan blommar krolliljan så vackert nu.

Medlemmar i nätverket Rädda Råstasjön stod vid det sydvästra hörnet och diskuterade nätverkets förslag på naturreservat och hur det skiljer sig åt mot Solna stads förslag som nu ligger ute på samråd.

Passa på att lämna synpunkter på förslaget som Solna stad har lagt fram! Det kan du göra fram till den 10 september, se Solna stads hemsida.

Foto: Maria Thiessen

En junidag vid Råstasjön

Fågellivet runt Råstasjön blomstrar! På sidan närmast Arenastaden huserar fortfarande skrattmåskolonin och deras ungar verkar vara flygfärdiga nu, även om de fortfarande bär en fjäderskrud typisk för ungfåglar.

I motsatta ändan av sjön visade en svan stolt upp sina fyra ungar.

Även kanadagässen verkar frodas, de finns i talrika exemplar runt sjön och deras ungar har vuxit kraftigt under de senaste veckorna. Om man tittar noga på vissa av fåglarna så verkar deras vingar vara skadade, som i det här fallet då en så kallad skelettvinge har utvecklats.

Det här kan vara en effekt av näringsbrist som uppkommit i och med fågeln har blivit matad med bröd. I själva verket är bröd en olämplig föda för fåglar och experter som Stockholm Viltfågel Rehab går ut och varnar för att mata fåglar med bröd. Anledningen är att fåglarna blir så mätta på det näringsfattiga brödet att de slutar leta annan mat. Bristen på näring under uppväxten kan till exempel göra så att fåglarnas vingar inte växer korrekt och missbildningar uppstår. Bättre är att ge fåglarna korn- eller havrekross och då företrädesvis under vintertid, då det är svårare för fåglarna att hitta föda på egen hand.

Foto: Maria Thiessen

Nationaldagsfirande på Golfängarna

Det var en strålande nationaldag med flödande sol och mycket folk som besökte firandet på Golfängarna i vår grannkommun Sundbyberg. Nätverket Rädda Råstasjön var på plats med banderoll och flygblad om det planerade naturreservatet vid Råstasjön.

Jens Holm, riksdagsledamot och miljö- och klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, fick en pratstund med Linda Bell från nätverket Rädda Råstasjön och tillika nyvald ordförande i Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg. Kanske pratade de naturreservat, något som är ett aktuellt ämne i både Solna och Sundbyberg just nu.

Lokala politiker från Sundbyberg var på plats på Golfängarna. Liberalerna vill skapa ett naturreservat vid Golfängarna och Lötsjön, men däremot ingår inte området kring Madenbäcken – som har betydligt högre naturvärden – i denna plan. Det här blev det en hel del diskussioner om.

I Solna planeras som bekant ett naturreservat vid Råstasjön, men nätverket Rädda Råstasjön menar att det finns väsentliga brister i förslaget, se tidigare inlägg. Bland annat detta pratade Eva och Elsie om med förbipasserande denna fantastiska junidag.

Foto: Maria Thiessen

En majdag vid Råstasjön

Råstasjön är omgiven av skir vårgrönska denna majdag då som vanligt mycket folk rörde sig kring sjön.

Svalörten blommar…

…och de första kullarna av fågelungar har presenterat sig. En stolt gräsandsmamma visade upp sina ungar…

…och kanadagåsfamiljen lät sig villigt fotograferas.

I det sydvästra hörnet stod representanter för nätverket Rädda Råstasjön för att diskutera gränserna för det planerade naturreservatet och hur Solna stads och nätverkets olika förslag skiljer sig från varandra.

Som tidigare sagts, det finns all anledning att fortsätta värna om naturområdet vid Råstasjön. Nyligen har Handelskammaren publicerat en rapport där de hävdar att ett halverat strandskydd gör det möjligt att bygga ytterligare 95.000 nya bostäder i Stockholms län, se artikel i DN. I rapporten pekar man på en del goda exempel på strandnära byggande som bland annat vid Hornsbergs strand där det tidigare fanns industrier. Man tar också upp Råstasjön som ett dåligt exempel och illustrerar detta med ett par bilder från grusplanen.

Det man däremot har missat är att detta område inte är permanent ianspråktaget och att Solna stad har krav på sig att återställa området till naturmark. Dessutom, ska det vara mening med att skapa ett naturreservat bör detta ha ordentligt tilltagna gränser och det är inte rekommenderat att bygga bostäder så nära inpå ett reservat.

Foto: Maria Thiessen

En aprildag vid Råstasjön

Nu har våren kommit till Råstasjön! I skogsdungen norr om sjön finns blåsippor i flera kulörer…

…och skrattmåsarna har anlänt till den lilla holmen på östra sidan av sjön.

På den västra sidan stod ett gäng fågelskådare och spanade över sjön, kanske hade de blivit inspirerade av TV-serien ”Det stora fågeläventyret”.

Även representanter för nätverket Rädda Råstasjön fanns på plats för att diskutera gränserna för det planerade naturreservatet. Solna stad har föreslagit en snållösning medan nätverket vill ha väl tilltagna gränser för att skapa en buffertzon mot den angränsande Arenastaden.

Att Sjövägen blir enkelriktad är en halv seger men också en missräkning. Nätverket Rädda Råstasjön hade sett att Sjövägen stängts av helt för att därigenom skapa ett sammanhängande reservat med naturområdet kring Lötsjön på Sundbybergssidan.

Foto: Maria Thiessen

En marsdag vid Råstasjön

Det var bitande kallt i luften, inga vårkänslor i omlopp runt Råstasjön precis. Folk och fä lät sig dock inte avskräckas av den iskalla marsvinden utan det var som vanligt mycket rörelse vid sjön. Den vita anden som förut har vistats i Lötsjön har nu siktats vid Råstasjön – ett av många tecken på att fåglar verkar trivas vid Råstasjön! Vid det norra inloppet föreföll en flock änder att förbereda sig för våren…

…i sumpskogen på norra sidan huserade en större hackspett…

…och ett antal hägrar höll råd på västra sidan.

På den västra sidan stod också medlemmar ur nätverket Rädda Råstasjön i den bitande snålblåsten och propagerade för nätverkets förslag på naturreservat. De kunde också tipsa om att på tisdag kommer Råstasjön att synas i TV-rutan, i programmet ”Det stora fågeläventyret” som kommer att visas i SVT1 klockan 20.00. Se också föregående inlägg samt artikel i Vi i Solna.

Foto: Maria Thiessen

En februaridag vid Råstasjön

Det var en mild och mulen dag med som vanligt mycket folk som rörde sig runt Råstasjön, såväl kampanjande miljöpartister och söndagsflanörer som fågelskådare spanande efter vattenrallen på den norra sidan.

Även medlemmar ur nätverket Rädda Råstasjön var på plats, som vanligt i det sydvästra hörnet. Alltjämt tycks det vara viktigt att kämpa för ett bevarande av naturen runt sjön och ett naturreservat med ordentligt tilltagna gränser.

För ett år sedan kom det glädjande beskedet att Mark- och Miljööverdomstolen upphävde detaljplanen för del av Arenastaden. Vi vänner av Råstasjön kunde andas ut, i synnerhet när Solna stad bestämde sig för att inte överklaga domen. Trots att byggplanerna skrotades uppstår hela tiden nya hot mot området kring Råstasjön som fallet med PEAB:s ansökan om bygglov, se tidigare inlägg och artikel i Vi i Solna.

Ett glädjande besked för Råstasjöns räkning kom dock i veckan som var. Eldsjälen och fågelentusiasten Hasse Ivarsson, som bor ett stenkast från Råstasjön, har tilldelats ett naturskyddspris av Järvafältets Ornitologiska Klubb. Läs mer i artikeln i senaste numret av Mitt i Solna.

På bilden ses Hasse i aktion under en av alla sina uppskattade fågelvandringar runt Råstasjön.

Foto: Maria Thiessen

En januaridag vid Råstasjön

Det var en gråkall och mulen dag vid Råstasjön, trots det mycket djurliv och även folkliv runt sjön, såväl i vatten som på land.

Vi provade med att slänga ut havregryn vid platsen där vattenrallen brukar hålla hus, den kom fram, undersökte grynen, slöt sig snabbt till att det där var inget att hugga in på…

…däremot råttfamiljen mumsade glatt på havregrynen!

Vid bron över Råstasjöns utlopp siktades ett storskrakepar. Hanen konkurrerade med omgivande gräsänder om brödbitar som förbipasserande slängde åt fåglarna.

I det sydvästra hörnet stod representanter från nätverket Rädda Råstasjön och diskuterade planerna på naturreservat med förbipasserande. Så sannerligen, framtiden för naturområdet vid Råstasjön är inte säkrad ännu, Nätverket måste fortsätta kämpa för ett naturreservat med rejält tilltagna gränser samt en god skötselplan för sjön. Vi vill ju inte se träd med fridlysta mistlar sågas ner, eller hur?

Foto: Maria Thiessen