månadsarkiv: september 2014

Vem ska man tro på? #RäddaRåstasjön

Alliansen röstade enhälligt för att bebygga strandskyddat område på östra stranden. Samtidigt har vi sett att en kampanj pågår för att få väljarna att glömma detta.

Att valmaterial tänjer lite på gränserna är kanske tyvärr naturligt, men denna tar väl priset. Kan någon inom Fp förklara hur man ”ska behålla våra grönområden” och göra ett ”Naturreservat runt Råstasjön”.

Kan någon förklara hur detta går ihop med att bygga 11-våningshus en 60 meter från vattenlinjen och rent allmänt försvaga den unika sumpskogen och grönytorna. Är det att behålla grönområdena?

Skärmklipp

Folkpartiet, tro dem inte #RäddaRåstasjön

I dag kom ny broschyr i brevlådan från Folkpartiet. Nu pratar man om naturskyddsområde runt hela Råstasjön.

Tro dem inte! Folkpartiet har just röstat för en bebyggelseplan som innebär sex huskvarter vid sjöns östra sida som skulle få stora effekter runt omkring sig. Deras naturskyddsområde är resterna som blir kvar när östra stranden byggts sönder.

FP_naturskyddsomrade_rastasjon

 

Bevara Råstasjön – valets viktigaste fråga #RäddaRåstasjön

Som ni läst här finns det ett beslut i kommunfullmäktige, taget av Alliansen, att bygga 700 lägenheter, till stor del på strandskyddat område.

Om en vecka är det valdag – och vi hoppas naturligtvis att just du kommer att rösta för att skydda Råstasjön.

Staffan Halldin har gjort en mycket bra sammanställning av läget runt Råstasjön, såväl ekologiskt som juridiskt. Texten nedan är från hans sammanställning, vill du läsa hela klickar du på denna länk

rastasjon_faglar

Råstasjön är sannolikt den artrikaste och den finaste slättsjön i tätbebyggt område i hela landet, bland den mest artrika miljön i hela Stockholmsregionen och klart artrikast i hela Solna, uttryckte både Enqvist och Ivarsson under manifestationen. Hasse Ivarsson, som bott över 40 år vid Råstasjön, är en fågelskådare och naturexpert som inventerat den unika artrikedomen inom både växter och djur i området. Den vilda skogen, med ett så rikt växt och djurliv, fågelsång och ett syrerikt klimat, gör att motionerande människor får en stark naturupplevelse, med ett lugn och en ro och känsla av att befinna sig i vildmarken. Över 30 000 människor besöker området regelbundet, året om.

Den beslutade detaljplanen för byggnation vid Råstasjön väckte ett stort engagemang. 550 yttranden kom in till Solna stad, 95 procent av dessa riktar stark kritik mot detaljplanen. Samrådets intentioner har enligt min mening missbruk när den styrande Alliansen inte tagit någon hänsyn till rekordmånga kritiska yttranden på detaljplanen, likaså bedömer Sundbybergs kommun att detaljplanen är oacceptabel. Över 21 000 personer har vid dags datumskrivit på Nätverket Rädda Råstasjöns namninsamling, som protesterar mot den planerade bebyggelsen. Novus opinionsundersökning visar att en stark majoritet bland väljarna i Solna vill skydda Råstasjöns naturvärden. 66 procent var helt och hållet emot och 11 procent mycket tveksamma till byggplanerna. Endast 7 procent var positiva till bebyggelsen.

Andel-av-partiernas-väljare

PEAB säljer bostäder med Råstasjön som argument #RäddaRåstasjön

PEAB håller nu på att göra reklam för de radhus som kommer att byggas ovanpå köpladan Mall och Scandinavia.

Trots att PEAB tillsammans med Alliansen gör allt för att förstöra Råstasjön använder de följande text i sin beskrivning Du har exempelvis Råstasjön – ett underbart område för dig som tycker om uppfriskande promenader, löprundor runt sjön eller bara en avslappnande picknick i det fria. Och du som är intresserad av fågelskådning hittar i Råstasjön en viktig fågelsjö med stor artrikedom.

Men om de nu bygger vid sjön, så försvinner ju den stora artrikedomen, kan en som köpt ett radhus för dyra pengar stämma PEAB för falsk marknadsföring?

Rösta rätt i valet till kommunfullmäktige. Rösta på ett parti som vill skydda Råstasjön, hela Råstasjön.

Klicka på bilden nedan och läs själv.

taket_townhouse

Manifestationen – talen #RäddaRåstasjön

För dig som inte var med på manifestationen den sista augusti har vi filmat talen – det är bara att höja volymen och luta dig tillbaka. Framförallt tycker vi nog att de politiker som röstade ja i juni ska lyssna noga. Visste ni vilka naturvärden ni röstade bort?

manifestation_yvonne

Talen hålls av Magnus Enquist (01:15), Ann Bell (14:55) och Hasse Ivarsson (20:20), och vi återger Anns tal här:

I den här kommunen handlar det mycket om yta, utanpåverk och mindre om innehåll. Kommunalrådet Granfalk låter t ex inför diverse media byta namn på industriområdet Vreten. Det ska nu heta Solna Strand. Ett rätt trist området ska således förvandlas till något som inte finns; strand alltså.

Här, där vi nu står, finns faktiskt en riktig strand. Den ligger vid Råstasjön, vår enda lilla sjö. På denna vackra plats – till stor del på strandskyddat område – vill de styrande släppa fram schakt –och grävmaskiner. Här ska byggas och det ska  pålas eftersom grundförhållandena är så olämpliga för byggnation och i buller och damm kommer strandområdena att ödeläggas. Att delar av markområdet består av en gammal soptipp gör det knappast lämpligare för bostadsbygge. Men detta strandområde vill man alltså förstöra. Fast Granfalk och hans borgerliga alliansvänner menar ju att inga naturvärden finns.

Marken är, säger man, redan ianspråktagen. Hur är det egentligen med den saken? Jo, den är för tillfället möjligen ianspråktagen. För betongstationen och parkeringsplats inom strandskyddat område har man fått en tillfällig dispens. Strandskyddet, vilket framgår tydligt, ska ses på lång sikt och när de tillfälliga dispenserna går ut ska området återställas till ursprungligt skick.

Råstasjöns strandskyddade områden i öster och nordost kan alltså inte alls exploateras som Granfalk påstår. Man undviker också att nämna området där byggbodarna nu står.  Också dessa bodar har tillfällig dispens. Här har många träd tagits bort och två olagliga vägar har anlagts. Mycken grönska har strukit med.

Självklart ska området återplanteras eftersom strandskyddsdispensen faktiskt är tillfällig. I den styrande alliansen tycks man planera steg för steg utan att se till helheten. Vi i nätverket Rädda Råstasjön är tacksamma att det finns en lagstiftning som förhindrar missbruk av medborgerliga intressen. För övrigt kan nämnas att en förlängning av de nämnda dispenserna är överklagad och nu ligger för avgörande hos mark-och miljödomstolen.

Det tänkta bygget här vid Råstasjön – 700 lägenheter, parkeringshus och förskola – har redan innan byggnaderna finns fått vackra kvartersnamn (minns ni Vreten som blev Solna Strand?) De ska heta Näktergalen, Vattenrallen etc. Man ödelägger alltså fåglarnas verkliga hemvist, men på små skyltar kan de bortjagade fåglarna få vara kvar. Det är ett utanpåverk och en fasad som ska dölja den förödelse man vill åstadkomma.

När över 21 000 människor skrivit på uppropet från Rädda Råstasjön och Världsnaturfonden vädjat till Solna kommun att bevara detta unika naturområde och den borgerliga alliansen ändå slår dövörat till och bara kör på – då inställer sig ännu en fråga: Vem är det egentligen som styr? Har vi att göra med ytterligare en fasad, ett utanpåverk? Är det i själva verket så att någon/några satt tumskruvar på herrarna som synes styra? Är det PEAB, som ju inte är främmande för att påverka tjänstemän och politiker, som står bakom? I en kommun, där så mycket är fasad, utanpåverk och spel för gallerierna, kan man inte låta bli att undra.

Rösta för att rädda Råstasjön!

Folkpartiets cynism är häpnadsväckande #RäddaRåstasjön

I samband med söndagens manifestation mot byggnation av 700 lägenheter i 11 våningar höga hus på strandskyddat område noterades denna affisch från Folkpartiet.

Visst har de tagit upp att det ska bli ett naturreservat – av den spillra som blir klar när byggnationen har raserat det unika. Att de inte skäms att sitta där och le, på strandskyddat område.

Om du nu använt deras utsaga som underlag då du valde att rösta i kommunalvalet, och trodde att du därmed la en röst på att stoppa det planerade bygget nära Råstasjön är det inte för sent. Du kan på valdagen lägga en ny röst, en röst på något av de partier som vill stoppa bygget. Då kommer din förtidsröst inte räknas.

En kommentar på Rädda Råstasjöns sida på Facebook säger följande ”Arrogans, hyckleri och rena rama lögner. Det är alliansens strategi för att vinna valet. De visar ingen respekt för oss Solnabor, annars skulle de inte bete sig på det här viset. Beklagligt.”

Rösta Rätt i kommunalvalet.

IMG_3416

Foto: Maria Thiessen