Varför är det så svårt att redovisa vad som lovats byggföretagen? #RäddaRåstasjön

Kan det vara så att det är rapporten som pwc gjorde 29 april 2011 runt Arenastadens ekonomi som visar på var skon egentligen klämmer. Hela rapporten är läsning som Solna borde tagit till sig innan man började. På sidan 22 finns det ett par intressanta punkter.

Den sista säger att Solna kommun ska sälja mark till Råstakoncernen för 176 MSEK för att möjliggöra Arenastaden. Utöver detta finns naturligtvis även Solnas förlorade intäkter för byggrätter.

Punkten 3 är nålsögat och den ömma punkten för politikerna i Solna. De har nämligen räknat med att detaljplanerna ska bockas av vart efter de vunnit laga kraft och att det sen ska vara fritt fram att bygga. Okunniga personer och politiker har tagit för givet att en exploatering av naturområdet och sjön går att göra. De har helt enkelt struntat i att göra ett korrekt planarbete och bara kört på. Men så kom folkopinionen.

Kom med svar på vad som har lovats och sluta med att lägga ut rökridåer om att det beslutats om ett naturreservat, vilket inte är fallet. Kommunstyrelsen har bara lagt ett uppdrag till administrationen att utreda om man kan göra ett reservat.

Utöver detta har andra avtal tecknats runt infrastrukturen där Solna tagit på sig mer kostnader än vad som det initiala avtalet sa, i storleken av flera tiotals miljoner. Och så har vi vitet som kan falla ut om inte bilvägar är klara till dess Mall of Scandinavia öppnar. Det totala vitet är bort mot 400 MSEK.

En tanke kring ”Varför är det så svårt att redovisa vad som lovats byggföretagen? #RäddaRåstasjön

  1. Uppvuxen i Råsunda

    Om man har rent mjöl i påsen är det lätt att redovisa vilka avtal man ingått
    med olika aktörer!

Kommentarer är stängda.